Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barn tänder ljus utomhus

Arkivbild. Barn på Slättaskogens förskola.

Nya regler och avgifter förskola/fritidshem

Från och med 1 januari 2019 gäller andra taxor för alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Falu kommun har också ändrat köreglerna för dig som söker kommunal förskoleplats, och möjlighet till barn med arbetssökande föräldrar att få fler förskoletimmar.

Höjningen av förskoletaxan i Falu kommun från och med den 1 januari 2019 sker enligt Skolverkets rekommendationer, och beslutades i barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2018. För den genomsnittliga familjen innebär det en höjning på upp till 50 kronor per barn och månad.

Inkomsttaket för 2019, gränsen då du inte lägre betalar högre avgifter, är nu drygt 47 000 kronor/månad per hushåll före skatt. Har hushållet en lägre inkomst blir avgiften lägre.

Avgiftshöjningen berör alla som har barn i kommunala och privata förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Räkna ut din nya förskoleavgift här

Ändrade köregler

För kommunala förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem, så gäller nu också ändrade köregler. För att ditt barn ska stå kvar i förskolekön så behöver du ALLTID göra en ny ansökan när förutsättningarna ändras, vid till exempel byte av önskad förskola eller när du tackar nej till erbjuden plats. Du behöver också göra en ny ansökan om du tackar ja till en plats ni sedan inte vill ha.

Vi har förståelse för att det kan upplevas krångligt att göra en ny ansökan varje gång man tackat nej till erbjuden plats eller vill byta förskola. Men vi gör det här ändringarna för att få en bättre överblick vilka ansökningar som fortfarande är aktuella, och för att ge en bättre och snabbare service till alla som söker förskoleplats, säger Torbjörn Fernkvist, biträdande barn- och utbildningschef.

Barn till arbetssökande vårdnadshavare, får möjlighet till fler förskoletimmar

För dig som är arbetssökande så höjs antalet timmar du kan ha ditt barn på kommunal förskola, från 15 till 25 timmar i veckan.

Läs mer om köregler till de kommunala förskolorna och ansökan om förskoleplats

Sidan uppdaterad 2019-01-15