Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjej som ler vid lada.

Landsbygdsrådet och kommunbygderådet

Landsbygdsrådet är ett politiskt råd med representanter från alla partier i kommunfullmäktige. Kommunbygderådet är en ideell förening som representerar intresseföreningarna på landsbygden.

Vad gör landsbygdsrådet?

Arbetet i landsbygdsrådet handlar främst om att utveckla och stimulera det lokala engagemanget och den lokala demokratin. I landsbygdsrådet förs kontinuerlig dialog mellan politiken och representanter för landsbygden. Landsbygdsrådet är ett sätt för kommunen att säkerställa landsbygdens perspektiv inom den kommunala organisationen och dess verksamheter. Landsbygdsrådets särskilda bevakningsområden är:

 • Näringslivsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad
 • Kommersiell- och offentlig service
 • Kultur- och fritidsfrågor
 • Plan- och byggfrågor
 • Kommundelsutvecklingsmedel
 • EU-program för landsbygden
 • Landskapsvård
 • Integration

Personer i landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet har representanter från alla partier i kommunfullmäktige.

Rådet består förutom politikerna av fyra adjungerande representanter från kommunbygderådet, två adjungerande tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. En adjungerad representant från LRF sitter också med.

Vid behov adjungeras tjänstemän från Kopparstaden och Falu energi och vatten.

Ordförade i landsbygdsrådet

Anders Lindh (M) ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter i landsbygdsrådet

Agneta Ängsås (C)

Maus Pettersson (L)

Thomas Strömberg (KD)

Anders Runström (FAP)

Jonas Lennerthsson (S)

Maj Ardesjö (MP)

Rolf Gradén (V)

Veronica Zetterberg, kommunbygderådet

Britt Källberg, kommunbygderådet

Michael Koij, kommunbygderådet

Joakim Nordlund, kommunbygderådet

PG Holmqvist, LRF kommungrupp

Landsbygdsrådet möten år 2021

 • 25 januari
 • 25 mars
 • 28 april - följs av kommunbygderådets politikerträff
 • 26 augusti
 • 21 oktober - följs av kommunbygderådets politikerträff 

Vad gör kommunbygderådet?

Kommunbygderådet är en ideell partipolitiskt oberoende förening som representerar intresseföreningarna i kommundelarna. Det är ett samarbetsforum för en levande landsbygd i Falu kommun. Kommunbygderådet ska företräda landsbygdens samlade intressen i övergripande frågor gentemot kommunala organ, myndigheter, övriga centrala instanser samt civilsamhället.

Personer och föreningar i kommunbygderådet

I kommunbygderådet sitter representanter för de största intresseföreningarna i de sju kommundelarna. De sju intresseföreningarna samarbetar med de mindre intresseföreningarna som inte har direkt representation i rådet:

 • Aspeboda – Aspeboda Intresseförening
 • Bjursås – Bjursås Sockenråd i samarbete med Sågmyra Byaråd
 • Enviken – Envikens Intresseförening i samarbete med bland annat Samverkan Tängerdalen
 • Grycksbo – Grycksbo Byaråd
 • Sundborn – Sundborns Sockenråd
 • Svärdsjö – Svärdsjö Intresseförening i samarbete med Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Vintjärns Intresseförening, Svartnäs Intresseförening och Tofta bygdeförening
 • Vika – Vika Intresseförening

Ledamöter i kommunbygderådet 

Veronica Zetterberg, ordförande (Enviken) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lars Nordström (Aspeboda)

Bo Olsson (Bjursås)

Joakim Nordlund (Grycksbo)

Britt Källström (Sundborn)

Vera Hellström (Svärdsjö)

Michael Koij (Vika)

Marc Meijer (Hela Sverige ska Leva)

Kommunbygderådets möten

Kommunbygderådet har fyra representanter i landsbygdsrådet samt anordnar politikerträffar två gånger per år. Kommunbygderådets ledamöter sammanträder minst sex gånger om året.

Sidan uppdaterad 2022-05-05