Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjej som ler vid lada.

Landsbygdsrådet och Kommunbygderådet

Landsbygdsrådet är ett politiskt råd med representanter från alla partier i kommunfullmäktige. Kommunbygderådet är en ideell förening som representerar intresseföreningarna på landsbygden.

Vad gör landsbygdsrådet?

Arbetet i landsbygdsrådet handlar främst om att utveckla och stimulera det lokala engagemanget och den lokala demokratin. I landsbygdsrådet förs kontinuerlig dialog mellan politiken och representanter för landsbygden. Landsbygdsrådet är ett sätt för kommunen att säkerställa landsbygdens perspektiv inom den kommunala organisationen och dess verksamheter. Landsbygdsrådets särskilda bevakningsområden är:

 • Näringslivsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad
 • Kommersiell- och offentlig service
 • Kultur- och fritidsfrågor
 • Plan- och byggfrågor
 • Kommundelsutvecklingsmedel
 • EU-program för landsbygden
 • Landskapsvård
 • Integration

Landsbygdsrådets organisation

Landsbygdsrådet har representanter från alla partier i kommunfullmäktige.

Rådet består förutom politikerna av fyra adjungerande representanter från kommunbygderådet, två adjungerande tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. En adjungerad representant från LRF sitter också med.

Vid behov adjungeras tjänstemän från Kopparstaden och Falu energi och vatten.

Ordförande och ledamöter

 • Liza Lundberg (S) Ordförande
 • Anders Lindh (M)
 • Susanne Martinsson (C)
 • Svante Parsjö Tegnér (L)
 • Anna-Lena Fritzson (KD)
 • Maria Petri (MP)
 • Leif Begntsson (SD)
 • Kjell Nordqvist (V)
 • Veronica Zetterberg, kommunbygderådet
 • Britt Källberg, kommunbygderådet
 • Michael Koij, kommunbygderådet
 • Joakim Nordlund, kommunbygderådet
 • Per-Georg Holmqvist, LRF kommungrupp

Vad gör kommunbygderådet?

Kommunbygderådet är en ideell partipolitiskt oberoende förening som representerar intresseföreningarna i kommundelarna. Det är ett samarbetsforum för en levande landsbygd i Falu kommun. Kommunbygderådet ska företräda landsbygdens samlade intressen i övergripande frågor gentemot kommunala organ, myndigheter, övriga centrala instanser samt civilsamhället.

Kommunbygderådets möten

Kommunbygderådet har fyra representanter i landsbygdsrådet samt anordnar politikerträffar två gånger per år. Kommunbygderådets ledamöter sammanträder minst sex gånger om året.

Personer och föreningar i kommunbygderådet

I kommunbygderådet sitter representanter för de största intresseföreningarna i de sju kommundelarna. De sju intresseföreningarna samarbetar med de mindre intresseföreningarna som inte har direkt representation i rådet:

 • Aspeboda – Aspeboda Intresseförening
 • Bjursås – Bjursås Sockenråd i samarbete med Sågmyra Byaråd
 • Enviken – Envikens Intresseförening i samarbete med bland annat Samverkan Tängerdalen
 • Grycksbo – Grycksbo Byaråd
 • Sundborn – Sundborns Sockenråd
 • Svärdsjö – Svärdsjö Intresseförening i samarbete med Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Vintjärns Intresseförening, Svartnäs Intresseförening och Tofta bygdeförening
 • Vika – Vikabygdens Intresseförening

Ledamöter i kommunbygderådet 

Sidan uppdaterad 2023-08-11