Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vänner runt ett bord utomhus.

Kommundelar och intresseföreningar

Kommundelarna representeras av sju intresseföreningar:

  • Aspeboda intresseförening
  • Bjursås sockenråd, samarbetar med Sågmyra sockenråd.
  • Enviken intresseförening
  • Grycksbo byaråd
  • Sundborn sockenråd
  • Svärdsjö intresseförening, samarbetar med Framtid i Linghed, Lumshedens intresseförening, Svartnäs intresseförening, Vintjärn och Toftbyns bygdeförening.
  • Vikabygdens intresseförening

Intresseföreningarna har representanter i kommunbygderådet som tillsammans arbetar för att föra intresseföreningarnas gemensamma talan för landsbygden.

Verksamhetsbidrag

Intresseföreningar i de sju kommundelarna tilldelas från år 2015 ett verksamhetsbidrag på 25 000 kr per år.

Sidan uppdaterad 2020-01-16