Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vänner runt ett bord utomhus.

Kommundelar och intresseföreningar

Utanför centralorten Falun delas kommunen in i sju kommundelar: Aspeboda, Bjursås, Enviken, Grycksbo, Sundborn, Svärdsjö och Vika.

Kommundelarnas likheter och olikheter

I Falun är det nära till naturen, idrotten och kulturen. I kommunens alla delar är midsommarfirandet höjdpunkten på året. Och överallt finns engagerat folk som tillsammans får saker att hända. I Falun är vi stolta över vår bygd och vår plats i landet. Men de olika kommundelarna är också olika.

I Vika lever man med sjöarna, bergiga Bjursås erbjuder en glimt av alperna och bjässen Svärdsjö rymmer många byar och smultronställen. Enviken stoltserar med en levande rockabillykultur och i Aspeboda bor man verkligt stadsnära både nära Falun och Borlänge. Bruksorten Grycksbo är precis lagom på alla sätt och vis och i Sundborn finner du ett rikt kulturliv.

Intresseföreningarna verkar för lokal utveckling

I varje kommundel finns en ideell intresseförening som verkar för lokal utveckling i kommundelen. I den ideella föreningen Kommunbygderådet samlas intresseföreningarna. Där arbetar representanter för intresseföreningarna för att föra intresseföreningarnas gemensamma talan för landsbygden.

Läs mer om Kommunbygderådet.

Verksamhetsbidrag till intresseföreningar

Intresseföreningar i de sju kommundelarna tilldelas från år 2015 ett verksamhetsbidrag på 25 000 kronor per år.

Lokala utvecklingsplaner

Alla kommundelar har en lokal utvecklingsplan. Den är bygdens egen plan, inte kommunens. Den ägs av respektive intresseförening och ser lite olika ut. Innehållet i planen brukar vara: nuläge, förutsättningar, vision/mål och hur man vill jobba mot visionen/målen. Planerna uppdateras efter ungefär 5 till 10 år. En lokal utvecklingsplan är ett verktyg för att samla bygden kring en riktning framåt.

Läs Bjursås lokala utvecklingsplan Pdf, 1.5 MB.

Läs Envikens lokala utvecklingsplan Pdf, 1.4 MB.

Läs Grycksbos lokala utvecklingsplan Pdf, 3.6 MB.

Läs Sundborns lokala utvecklingsplan Pdf, 2 MB.

Läs Svärdsjös lokala utvecklingsplan Pdf, 748.5 kB.

Läs Vikas lokala utvecklingsplan Pdf, 1.5 MB.

Läs Aspebodas lokala utvecklingsplan Pdf, 1.5 MB.


Sidan uppdaterad 2024-03-08