Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vänner runt ett bord utomhus.

Kommundelar och intresseföreningar

Intresseföreningar

Kommundelarna representeras av sju intresseföreningar: Aspeboda intresseförening, Bjursås sockenråd, Enviken intresseförening, Grycksbo byaråd, Sundborn sockenråd, Svärdsjö intresseförening och Vikabygdens intresseförening. Bjursås sockenråd samarbetar med Sågmyra sockenråd samt att Svärdsjö intresseförening samarbetar med Framtid i Linghed, Lumshedens intresseförening, Svartnäs intresseförening, Vintjärn och Toftbyns bygdeförening. Intresseföreningarna har representanter i kommunbygderådet som tillsammans arbetar för att föra intresseföreningarnas gemensamma talan för landsbygden.

Verksamhetsbidrag

Intresseföreningar i de sju kommundelarna tilldelas från år 2015 ett verksamhetsbidrag på 25 000 kr per år.

Sidan uppdaterad 2018-03-05