Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Daghemmet

Sundborn

Kommundelen Sundborn kallas även för Sundbornsbygden. Det är en kulturhistorisk bergsmansbygd präglad av tidig järn- och kopparframställning och hör delvis till Världsarvet Falu Gruva.

Sundborn är känt som konstnären Carl Larssons hembygd, vilket lockar många besökare varje år.

Sundborns by, som tätorten kallas, ligger drygt 1 mil nordost om Falu tätort. Här bor det knappt 950 personer. Andra byar i kommundelen är Blixbo, Danholn, Hobborn, Karlsbyheden, Korsån, Kårtäkt, Lilltäkt, Lövänget, Rostberg, Rupstjärn och Skuggarvet. I hela kommundelen bor knappt 3 000 personer.

Leva och bo i Sundborn

Här finns förskolor och grundskola till årskurs 6. En helt ny skola ska byggas under de närmsta åren. Här finns även äldreboende, livsmedelsbutik, tankställe med kiosk och tvätthall, pizzeria och kyrka. Sommartid finns ytterligare restaurang och café i anslutning till Carl Larsson-gården. Förutom agilitybana, pumptrackbana finns bland annat fotbollsplaner, multiarena, konstfrusen bandyplan, elljusspår och serviceanläggningar i anslutning till anläggningarna.

Föreningslivet är aktivt med flera inriktningar. När den kommunala biblioteksfilialen lades ned tog ideella krafter över och startade ett eget bibliotek vid sekelskiftsvillan Stora Hyttnäs. Förutom löpande idrottsverksamhet arrangerar idrottsföreningarna årligen stora evenemang som Sport Ewa Cup i fotboll, Daladubbeln i orientering och Träflasklöpet inom löpning.

Besöka Sundborn

Carl Larsson-gården lockar årligen 40 000- 50 000 besökare vilket gör byn till ett av kommunens största besöksmål. Sundborns by är även en del av Världsarvet Falu gruva, i vilket bland annat Bergsmansgården Stora Hyttnäs ingår. Kulturstråket mitt i byn berättar om Sundborns historia.

Sundborns kyrka byggdes 1755. Konstnären Carl Larsson har präglat kyrkan vid en upprustning 1905, då han färgsatte och dekorerade hela kyrkan. Kanske har konstnären även påverkat utseendet på vattenkraftverket i Sundborns by som byggdes kring sekelskiftet 1900, en tid när förbrukningen av el ökade. Han bodde intill kraftverket och bidrog med skisser på byggnadens utformning. Det används än idag.

Backa våtmark är ett populärt tillhåll för både fåglar och vandrare. Mellan Falu tätort och Sundborns by går vandringsleden Carl Larsson-leden, och Sundbronsleden tar dig till Karlsby fäbodar. Genom Sundborn går en kanotled som sträcker sig från Balungen till Runn.

Här finns vandrarhem, bed and breakfast.

Sundborns sockenråd

På Sundborns sockenråds hemsida kan du läsa mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-03-06