Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Carl Larsson

Dessa akvarellteckningar gjorde Carl Larsson till sin vän Adalrik Steffenburgs 50-årsdag den 21 november 1894. Fil.dr. Adalrik Steffenburg var adjunkt vid Falu läroverk. Han var dessutom föreståndare för Tofta brunn och utgav flera lokaltidningar.

Akvarell av Carl Larsson
Akvarell av Carl Larsson

Steffenburgsläkten har varit betydelsefull i Falutrakten sedan 1600-talet och hade sin hemvist främst i Sundborns socken. Den första, handelsmannen och senare bergsmannen Jacob Steffenburg, kom till Falun 1687 och fick genom giftermål med apotekardottern Anna Wilde bergsmansgården Stora Karlborn utanför Sundbornsbyn.

Gården fanns kvar i släkten i 300 år. Sundbornsgrevarna kallades fyra Steffenburgbröder som under 1800-talet bodde på gårdarna runt Hobbornsjön: Stora Karlborn, Kolbergsbo, Löfnäs och Prästgården, där svenska kyrkan numer sommartid driver konfirmationsläger. Adalrik Steffenburg var son till Albrekt Steffenburg, den av Sundbornsgrevarna som lät bygga Kolbergsbo.

På den första bilden står Adalrik Steffenburg på en ärestod utanför sin gård Kolbergsbo vid Sundbornsån. Hans tre huvudsysslor är åskådliggjorda med baljan vari det ligger en kvinna, tryckpressen samt eleven som sitter vid en skolbänk.

Till vänster på bilden kommer Carl Larsson i en eka, framsträckande en bukett blommor. Mannen i den högra ekan är O. E. Alm, major vid Dalregementet.

På den andra bilden ser vi sex av Steffenburgs vänner på väg till uppvaktningen. Längst till vänster har vi amatörfiskaren Jonas Dahlbäck med en katt som har fastnat på kroken.

Dahlbäck var rektor vid läroverket och det var han som fick slut på bråket mellan kattorna – folkskolans pojkar – och råttorna – läroverkets pojkar. Mannen med språklådan på ryggen och en bok i fransk språklära i handen är lektor P.J. Sundstén, lärare i franska.

Mannen med baggen och den tullskyddade säcken antas vara Hjalmar Sjöstrand, redaktör för tidningen Falu län och stad. Baggen hänsyftar på den svensk-norska unionen och säcken på tull och frihandel – två livligt debatterade ämnen vid denna tid.

Till höger ser vi brukspatron Henrik Park på Lilla Främsbacka. Bakom honom går överstelöjtnant Pontus Linderdahl på Stora Hyttnäs och överstelöjtnant Sigurd Ericson på Karlborn.

Teckningarna har kommit till Läroverket genom Erik Steffenburg, Gotlands Hesselby, och de är idag del av Falu kommuns konstsamling.

Källor

Carlsson, Sten. Släkten Steffenburg i Sundborn – från Schwaben eller Ekolsund? Ur: Individ och historia (1989).

Söderman, Birgitta, Sundbornsgrevarna – dagbok förd av Emilia Steffenburg (1974).

Östberg, Axel. Skolmästare i samhällslivet. Ur: Schola Fahlunensis – Till hundraårsminnet av Falu skolas ombildning till fullständigt läroverk (1958).

Sidan uppdaterad 2021-10-22