Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i solsken

Medborgarförslag

Från och med 1 mars kan du inte längre lämna medborgarförslag. Har du ett förslag om hur Falu kommun ska bli en bättre kommun så kan du istället lämna in ett Faluförslag.

Faluförslaget

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Falu kommuns verksamhet. På så sätt kan du påverka och du sätta en fråga eller ett förslag på kommunens politiska dagordning.

Frågor och svar om medborgarförslag

 • Vem kan lämna ett medborgarförslag?

  Alla folkbokförda i Falu kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt. Du kan lämna in ett medborgarförslag själv eller tillsammans med andra personer. Det går däremot inte att lämna in medborgarförslag i någon förening eller organisations namn. Du kan inte heller lämna in ett medborgarförslag anonymt.
 • Vad kan medborgarförslaget handla om?

  Medborgarförslaget kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, så som skolan, vård av äldre, byggfrågor, kultur och sport med mera. I Falu demokratipass kan du läsa mer om kommunens olika ansvarsområden.
 • Innan du skriver ett medborgarförslag

  Ta reda på så mycket fakta som möjligt. Kontakta kommunens demokrativägledare, berörda politiker och tjänstemän för att sätta dig in i vad är på gång och vad som redan planerats och beslutas innan du skriver ditt förslag.Försäkra dig också om att förslagen berör en kommunalfråga det vill säga något som kommunen har befogenheter i och möjlighet att besluta om. Om du har idéer på förslag som beslutas om regionalt, nationellt eller internationellt finns det andra påverkansvägar. Läs mer om hur du gör i Demokratipasset.
 • Skillnaden mellan medborgarförslag, synpunkter och klagomål och folkinitiativ

  Medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skiljer sig från synpunkter och klagomål. Medborgarförslag är förslag på något nytt utöver ordinarie verksamhet och du får möjlighet att personligen presentera ditt förslag i en kommunal nämnd eller i kommunfullmäktige.Har du däremot synpunkter och klagomål på ordinarie verksamhet skickar du in det via formuläret synpunkter och klagomål eller ta direkt kontakt med berörd verksamhet.Om du vill din fråga blir föremål för en kommunal folkomröstning har du möjlighet att starta ett folkinitiativ.
 • Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

  Ett medborgarförslag får bara beröra ett ämne och vara något som kommunen har möjlighet att besluta om. Förslaget får inte vara diskriminerande, rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller handla om enskilda personer. Det får inte heller beröra så kallade myndighetsutövning, som ansökan om socialbidrag, bygglov eller genomförande av val.Behöver du vägledning eller vill stämma av ditt förslag innan du skickar in det kontakta kommunens demokrativägledare.
 • Hur lämnar jag in mitt förslag?

  Skicka in digitalt
  Vi ser gärna att du lämnar in ditt förslag digitalt via formuläret Medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Kan du inte lämna in ditt förslag digitalt?
  Skriv ett eget brev med ditt förslag samt, namn, adress, telefonnummer och underskrift (förslag som saknar underskrift godtas inte). Det ska också framgå om du ger ditt medgivande till publicering av person och kontaktuppgifter på Falu kommuns hemsida eller inte. Skicka sen förslaget till:
  Falu Kommun
  Medborgarförslag
  Stadskansliet
  791 83 Falun

 • Förslaget blir en offentlig handling

  Alla medborgarförslag som kommer in är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa förslaget och ditt namn kommer att finnas med i kallelser och protokoll på kommunens hemsida.
 • Vad händer med mitt medborgarförslag?

  1. Förslaget tas emot och diarieförs.
  2. Förslaget tas upp på nästkommande kommunfullmäktige.
  3. Förslaget skickas vidare på remiss till berörd nämnd/förvaltning för så kallad beredning.
  4. Beslut fattas av nämnd eller kommunfullmäktige.
  5. Du blir inbjuden till nämnd eller kommunfullmäktige och får muntligen presentera ditt förslag och svara på frågor. Det är helt frivilligt och en inbjudan skickas hem till dig i god tid innan mötet.
  6. Fullmäktige fattar beslut i frågan.
   I vissa fall kan fullmäktige överlåta till kommunstyrelsen eller en annan nämnd att besluta i ärendet. Då kommer du bli inbjuden att presentera ditt förslag där.

Sidan uppdaterad 2021-02-16