Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre unga med cykel och kickbike mot faluröd vägg.

Om demokrati och delaktighet i Falun

I Falu kommun tycker vi det är viktigt att medborgares röster inte bara räknas på valdagar, utan hörs varje dag. För att säkerställa detta krävs en medveten demokratipolitik och en stark kommunal infrastruktur för att alla som bor i Falun ska ha möjligheten att kunna vara aktiva medborgare.

Valnämnd

I Falun är valnämnden ansvarig för kommunens demokrati­politik. Nämndens uppdrag är bland annat:

  • Huvudansvar för demokratipolitiken
    Valnämnden har huvudansvaret för kommunens arbete med aktivt medborgarskap, deltagande demokrati och medborgardialog. Det innebär utvecklandet av demokratipolitiska policydokument som är kommunövergripande och innehåller kommunens politiska organisation och förvaltning.
  • Deltagardemokratisk infrastruktur
    Valnämnden har till uppgift att stärka den deltagardemokratiska uppbyggnaden i kommunen genom att stödja och vägleda kommunens politiska organisation och förvaltning i frågor som rör medborgardialoger, medborgarförslag, folkinitiativ och andra deltagardemokratiska verktyg.
  • Aktivt medborgarskap
    Valnämnden har också till uppgift att skapa möjligheter för och uppmuntra aktivt medborgarskap genom att hjälpa och vägleda medborgare att aktivt vara med i utvecklingen av Falu kommun.

Demokrativägledare

Har du ett medborgarförslag du vill bolla innan du skickar in det? Vill du engagera dig i en viss fråga men vet inte hur? I Falu kommun finns två demokrativägledare som du kan kontakta för dessa frågor.

Vägledarnas uppgift är att vara ett stöd och bollplank i demokratifrågor och de har kontakt med både medborgare som vill påverka och med förtroendevalda och tjänstemän.

Du når vår demokrativägledare genom Kontaktcenter. Kontaktuppgifter hittar du högt upp på sidan under symbolen Kontakt.

Mer om kommunens satsning på demokrati

På den här sidans undersidor kan du läsa mer om kommunens satsning på demokrati

Sidan uppdaterad 2019-07-04