Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)

Enligt socialtjänstlagen är det ekonomiska biståndet tänkt att vara en tillfällig lösning för att du ska uppnå en skälig levnadsnivå. Du har ett eget ansvar att försöka lösa din situation.

De som är sambo eller gifta har försörjningsskyldighet gentemot varandra och ansöker om ekonomiskt bistånd tillsammans som ett hushåll.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

  • Du ska bo och vara folkbokförd i Falu kommun.
  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha gjort allt du kan för att försörja dig själv.
  • Du ska ha sökt alla bidrag eller ersättningar som du kan ha rätt till.
  • Du saknar tillgångar.

Här kan du läsa mer om försörjningsstöd.

Vid varje ansökan görs en individuell bedömning för att utreda vad som är en skälig levnadsnivå för dig. Handläggaren utgår från en riksnorm framtagen av Konsumentverket vid bedömningen.

Du kommer att få frågor om din ekonomiska situation och dina förutsättningar att bli självförsörjande. För att få bistånd krävs att du följer den planering som du och handläggaren kommer fram till.

Längre ned på sidan kan du göra en provberäkning för att se hur du ligger till i förhållande till normen.

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter som kan påverka ett beslut kan du bli återbetalningsskyldig. Kommunen är enligt lag skyldig att polisanmäla alla fall av misstänkta bidragsbrott. Kommunen har också en skyldighet att meddela andra myndigheter om för högt ekonomiskt stöd betalats ut.

Alla hot mot tjänsteman såsom förvaltning kommer att polisanmälas.

Att söka försörjningsstöd för första gången eller efter ett uppehåll

Om du söker försörjningsstöd för första gången eller efter ett uppehåll på över tre månader så skall du först kontakta försörjningsenhetens mottagning via kontaktcenter på telefonnummer 023-83 000. Du kan även kontakta mottagningen vid funderingar för rådgivning.

Om du väljer att först göra en ansökan via e-tjänsten kommer mottagningen kontakta dig via telefon inom tre arbetsdagar för fortsatt utredning. Det är viktigt att du är kontaktbar och mottagningen försöker nå dig två gånger, det kan vara dolt nummer.
Är du inte anträffbar riskerar du få ett avslag på din ansökan. Du behöver då ta en ny kontakt med mottagningen.

Efter samtal med vår mottagning kommer du att få ett brev hemskickat med ansökan och information om vilka handlingar du ska lämna in.

Sidan uppdaterad 2023-03-06