Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vinterväg med en bil som passerar. Foto: Trons.

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning. Vissa gator plogas och halkbekämpas före andra. Gator där kollektivtrafiken kör och gång- och cykelvägar prioriteras.

Så sköts snöröjningen

Vår beredskap för snöröjning och halkbekämpning är mellan 15 oktober till 15 maj. Vi har beredskap med 20-talet fordon som kan rycka ut vid ett snöfall. Men när det kommer mycket snö på en gång kan vi få problem att hinna med att snöröja överallt. Det kan ta upp till ett dygn innan alla gator och gång- och cykelvägar har plogats.

När blir det plogat?

 • Gatorna där kollektivtrafiken kör och gatorna i centrum blir snöröjda vid 4 cm snödjup. Vid halka ska det åtgärdas inom 4 timmar.
 • Gång- och cykelvägarna blir snöröjda vid 4 cm snödjup. Vid halka ska det åtgärdas inom 4 timmar.
 • Bostadsgator blir snöröjda vid 7 cm snödjup. Vid halka ska det åtgärdas inom 24 timmar.

Delat ansvar

Det är många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat på vintern i vår kommun: kommunen, Trafikverket, entreprenörer, gemensamhetsanläggningar och inte minst du som fastighetsägare.

 • Falu Kommun ansvarar för gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar inom Falu tätort, Danholn och Grycksbo.
 • Trafikverket ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen.
 • I kommunens ytterområden är det vägföreningar som sköter väghållningen.
 • Som fastighetsägare (gäller inom detaljplanelagt område) har du ansvar att skotta och sanda gångbanorna utanför din tomt. I den lokala ordningsstadgan kan du läsa mer om vilket ansvar du har som fastighetsägare. Pdf, 59.2 kB, öppnas i nytt fönster. Den snö du skottar på tomten får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen.

Hämta sand

På Ingarvsvägen 9 i Falun, innanför grindarna till höger, kan du på dagtid 07:00-16:00 måndag–fredag hämta sand kostnadsfritt, max. två hinkar. Ta med hinkar och skyffel.

Hör gärna av dig om du har funderingar kring snöröjning

Har du frågor eller synpunkter kring vinterväghållningen på kommunens vägar, främst i Falu tätort, kontakta Falu kommun via e-post kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00.

Vart vänder jag mig när kontaktcenter är stängt?

Vid brådskande ärenden utanför kontaktcenters öppettider, vänligen ring vårt beredskapsnummer 023-862 82.

Exempel på brådskande ärenden är:

 • Föremål i gaturummet som utgör ett direkt hinder eller trafikfara
 • Påkörda smådjur
 • Glaskross efter olycka eller påkörningar
 • Träd över väg
 • Oljespill
 • Igensatta rännstensbrunnar
 • Potthål eller annan skada i asfaltsbeläggningen som utgör tydlig trafikfara och som kan ge upphov till skador

Trafikverkets vägar, kontakta Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921.

Vägföreningsvägar/vägsamfälligheter, kontakta lokal vägförening.

Vid ärenden som avser fara för hälsa, liv, egendom eller pågående brott, ring 112. Vid icke akuta situationer kan du kontakta polisen på 114 14.

Sidan uppdaterad 2020-10-21