Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på lång gata med snö och faluröda hus på vardera sida.

Senaste nytt om vinterväghållningen

Här sammanfattar vi de senaste rapporterna om snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning.

Fredag 23 februari

Varning för halka och modd i helgen!

Vi väntar en helg med både plus- och minusgrader, och möjligtvis även regn och snö, och dessa väderförhållanden kan innebära problem för dig som är ute och rör dig på våra gator och gång- och cykelvägar.

Det blir också problem för vinterväghållningen då sand och grus inte biter utan åker ner i moddet. Vi gör allt vi kan för att hinna med, men ber om förståelse då det är svårt för oss att halkbekämpa hela vårt vägnät samtidigt.

Vi vill också uppmana till försiktighet och uppmärksamhet när du rör dig ute.

Torsdag 22 februari

Idag börjar vi dagen med att sanda i centrum och det prioriterade gång- och cykelnätet.

Idag är det svårhanterligt med halkan vilket beror på att det är +3 grader och regn. Det innebär tyvärr att sandningsmatrial kommer att försvinna i modd.

Onsdag 21 februari

Under natten har vi i förebyggande syfte saltat hela bussvägnätet och gågatorna i centrum.

Måndag 19 februari

Under natten har vi varit ute och sandat alla gång- och cykelvägar.

Fredag 16 februari

Varning! Var försiktig när du ger dig ut idag. Redan nu när det slaskar kan det vara riktigt halt på gång- och cykelvägar. Vi kan dock inte halkbekämpa förrän allt har frusit till ordentligt och vi har plogat.

Under morgonen plogade vi det prioriterade gatu-och cykelnätet och under dagen tar vi resterande gång- och cykelvägar.
Vi lagar också potthål och försöker hålla undan smältvatten på våra gator.

Onsdag 14 februari

I natt har vi plogat lokalgatorna i bostadsområden och gatorna i centrum.

Tisdag 13 februari

Nytt snöfall! Vi plogar det prioriterade vägnätet och cykelvägnätet.

När det slutar snöa kommer vi att ploga resterande gång- och cykelvägnätet.

Vi avvakta åtgärd på villagator tills vi vet ur stor mängd snö som kommer.

Måndag 12 februari

Under kvällen lastar vi bort snö från Norra Mariegatan. Det kommer att vara två lastmaskiner och fyra lastabilar på plats.

Idag kör vi isrivning på Södra Mariegatan och MästerJonsgränd.

Fredag 9 februari

Fortsatt arbete med isrivning och ishyvling.

Torsdag 8 februari

Arbetat med att bredda gator genom isrivning och ishyvling under dagen.

Onsdag 7 februari

Kompletteringssandar under dagen och lagar potthål (grop i vägbanan).

Måndag 5 februari

Under kvällen halkbekämpar vi resterande gång- och cykelvägnätet och parkeringar.

Halkbekämpning av prioriterade gång- och cykelvägar under natten till måndag.

Torsdag 30 november

Alla plogningsresurser har varit ute på kvällen och natten. Efter plogningen testade vi om det var halt och det var det. Så vi sandade på gång-och cykelvägar, det prioriterade vägnätet och i centrum fram till morgonen.

Onsdag 29 november

Det snöade under natten. Vid klockan 05.00 hade det kommit mellan 4-6 centimeter. Vi började då ploga prioriterade gator och gång- och cykelvägar samt i centrum.

Snöfallet fortsätter och vi fortsätter att ploga.

Måndag 27 november

Vi är ute och halkbekämpar det prioriterade vägnätet på grund av snöfallet under morgonen.

Fredag 24 november

Det är fortsatt kallt och vi avvaktar väderläget för ytterligare åtgärder.

Var uppmärksam, tänk på att det kan vara halt på sina håll!

Torsdag 23 november

Under kvällen kommer det vara kallt och vägarna torkar upp.

Onsdag 22 november

Under kvällen har vi plogat och saltat det prioriterade vägnätet samt gång och cykelvägnätet. Vi har också sandat villagator.

Ett snöfall väntas runt 11:00. Åtgärder så som plogning och sandning tas beroende på hur snöfallet ter sig.

Tisdag 21 november

Snön faller lätt till och från under natten och morgonen mot tisdagen. Under morgonen plogar och sandar vi priovägnätet och i centrum.

Vi följer väderläget och fortsätter under förmiddagen om så behövs.

Måndag 20 november

Det är fortsatt minusgrader, så vi sandar lite mer i bussfickor och på gator i centrum.

Fredag 17 november

Det är minusgrader och lätt nederbörd under kvällen och natten. Vi halkbekämpar det mest trafikerade vägnätet under natten, i förebyggande syfte.

Tisdag 14 november

Klockan 00.00 började det att snöa och det fortsatte fram till kl 03.00. Så snart snöfallet slutade kallade vi ut saltbilar för att förhindra isbildning.
Klockan 06.00 började vi att sanda bilnätet i centrala Falun.
Klockan 06.00 fick vi en rapport om att stora trappan vid Knutpunkten inte var isfri. Falu Energi & Vatten ökade då uppvärmningen av trappan.
Under dagen är vi ute och halkbekämpar i Falu centrum.

Måndag 13 november

På söndagkvällen och natten kom ett lätt snöfall. Efter en inspektion beslutade vi att avvakta och att följa upp läget klockan 02 och 06.

Fredag 3 november

Idag fortsätter vi arbetet med att sanda. Vi startar i centrum klckan 07.00.

Torsdag 2 november

Idag har vi sandat villagator och gator i centrum. Det prioriterade vägnätet saltades under eftermiddagen innan regnet föll på kalla vägbanor.

Klockan 03:00: Utifrån den prognos som SMHI kommit med om risk för ishalka startar vi vår morgon med att sanda.

Klockan 08:00: Vi sandar i centrum för att minska halkrisken och fortsätter sedan med bussvägnätet.

Håll dig uppdaterad på vädret och planera din resa noga utifrån de varningar som finns. Just nu har SMHI gått ut med om varning om risk för ishalka.
Här kan du hålla dig uppdaterad på vädret och läsa mer om varningen från SMHI. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 1 november

Idag har vi två maskiner som är ute under dagen för att fixa till saltvägnätet runt bussfickor, refuger och kantstenar med mera.

12:00 Det är mycket halt så vi kör stora saltrundan, det vill säga bussvägnätet.

Vi har nu på eftermiddagen också bestämt oss för att sanda det prioriterade gång- och cykelbanenätet, huvudcykelstråken.

Tisdag 31 oktober

Vi fortsätter under dagen med att ploga undan den snö som är kvar. På grund av trasiga maskiner och annat har det tagit längre tid än vi tänkt oss. Men vi kämpar på!

Måndag 30 oktober

03:00 Saltbilarna var startklara. Insektion av vägnätet görs av jouren

04:00 Saltbilarna kallas ut på stora saltrundan.

Vi saltar inför snöfall och halka. Vi lägger också på grus vid bussfickor, i trappor och livräddningstrappor. Beroende på hur det utlovade snöfallet utvecklar sig kommer vi vid behov även sanda det prioriterade gång- och cykelvägnätet.

23:00 Som befarat kom den snö vi väntat och vi börjar ploga undan den snö som fallit.
Vi vill också uppmärksamma dig på den vädervarning som SMHI har gått ut med och som rör vårt län!

Information om vädervarningen hittar du här: Konsekvensbaserade varningar | SMHI Länk till annan webbplats.

På krisinformation.se kan du hitta mer information om vädervarningen Orange varningar för snöfall i Svealand och Gävleborgs län - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredag 20 oktober

Krispig höstdag och halt på vägarna. Priovägnätet (se karta nedan) saltas under morgonen. Ta det försiktigt!

Fredag 22 december

Vid klockan 03.00 i natt började vi ploga gång- och cykelvägarna i centrala stan. Efter att vi plogat de vägarna så sandade vi dem.

Vi plogade och saltade också det prioriterade vägnätet.

Tisdag 19 december

I kväll/natt utförs snöbortforsling på Nybrogatan, Gruvgatan, del av Engelbrektsgatan, del av Myntgatan, del av Korsnäsvägen, Linnévägen och del av Hagagatan.

Isrivning kommer att utföras i Elsborg under dagen.

Under morgonen fortsätter arbetet med halkbekämpning även i centrum och gång- och cykelvägar där många människor rör sig.

Inatt saltades bilvägar där bussar åker och gågator i centrum.

Måndag 18 december

Idag jobbar vi med att ta bort snöhögar på parkeringar i de centrala delarna av Falun.

Söndag 17 december

SMHI har utfärdat en gul varning om plötslig ishalka under dagen. Snöblandat regn örväntas under eftermiddagen då temperaturerna går från minus- till plusgrader .
Vi saltade gator med busstrafik och gatorna i centrum under förmiddagen.
Samtliga resurser kallades ut för halkbekämpning under eftermiddagen och kvällen.
Kl 18 efter att regnet avtagit saltade vi extra på de platser där det oftast uppsår halka.

Inför helgens kommande väderomslag 16-17 december

Nu går vi från en tid med lite enklare förhållanden för vinterväghållningen till en mycket knepigare situation. Temperaturen ser ut att pendla mellan plus- och minusgrader den närmaste tiden, vilket gynnar isbildning och halka.

Vi planerar att passa på att skrapa alla gång- och cykelvägar då det är som varmast, så det inte ska bli isbildningar. Det kan även bli aktuellt att salta gatorna som har busstrafik och gatorna i centrum. Vi kommer att åka ut på fysiska kontroller under helgen men håller även ett öga på våra väderstationer och såklart prognoser. Sanddepåerna är fyllda och redo för halkbekämpning. Nu kan det bli riktigt halt så ta det försiktigt i trafiken.

Fredag 15 december

Under dagen fortsätter vi att ta upp och forsla bort snövallar som bildats när vi plogat i centrala delarna av Falun.

Onsdag 13 december

Vi kommer att frakta bort snöhögar under dagen. Så var uppmärksam på backande och arbetande arbetsfordon i centra delar av Falun.

Under natten så har vi plogat snömodd och sandat i centrum.

Tisdag 12 december

Under natten plogade vi bort modd.

Måndag 11 december

Kl 13.00 började vi salta och ploga bort snömodd i centrum, från gatorna med busstrafik, gatorna i villaområden och de större gatorna som samlar upp trafiken därifrån.

Söndag 10 december

Lugnt och stabilt väder med minusgrader. Vi har rivit bort is på Myntgatan efter en vattenläcka.

Inför det väntade snöfallet saltade vi vägnätet och avvaktar att ploga till vi sett hur mycket snö som kommer.

Inför eftermiddagen plogade och sandade vi bilvägar med busstrafik och gågator i centrum.

21:00 började vi ploga och sanda gång- och cykelvägnätet.

Fredag 8 december

03:00 påbörjade vi plogning av bilvägar med busstrafik, gågator i centrum och gång- cykelnätet.

Efter morgontrafiken påbörjas plogning av villagator.

Torsdag 7 december

Idag har vi sandat större uppsamlingsgator och rondeller. Vi har också höjt markvärmen vid Knutpunkten.

Måndag 4 december

Under kvällen kompletterade vi halkbekämpning på priogator.

Idag är det minus 15 grader och sol och vi kommer att moddploga under dagen vilket betyder att vi plogar bort lössnö som bildats mellan bilspåren på vägen.

I helgen prioriterades sandning av gågator.

Fredag 1 december

Det har varit klart och kallt väder hela natten. Under natten plogade vi delar av det prioriterade vägnätet.

Måndag 29 januari

Under förmiddagen lastar vi bort snöhögar från centrum.

Fredag 26 januari

Förbereder oss för det snöfall som väntas. Hela vägnätet plogas. Centrum och gång- och cykelvägarna sandas under helgen.

Torsdag 25 januari

Snö har transporterats bort och så kallade påtthål, alltså hål som blivit i marken på vägar, har lagats.

Onsdag 24 januari

Lokala gator sandas under dagen.

Under natten till onsdag saltades prio vägnätet och alla gång- och cykelvägar, gå gator och torg i centrum har sandats.

Tisdag 23 januari

Sandning av gator och torg i centrum påbörjas under förmiddagen.

Under natten till tisdagen slutfördes halkbekämpningsåtgärder på samtliga ytor.

Måndag 22 januari

Idag pågår saltning och kompleterande sandning av det prioriterade vägnätet.

Det är halt och kan vara svårt att ta sa sig fram. Tänk på att ta det försiktigt och planera din resa i god tid.

Håll dig uppdaterad på det aktuella vädret via SMHI.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredag 19 januari

Centrum sandas under dagen.

Torsdag 18 januari

Efter ca 10 cm nysnö har vi alla resurser ute på snöröjning.

Räkna med att trafiken går långsammare och begränsad framkomlighet på vägar som ännu inte hunnit snöröjas. Det kan också bli risk för förseningar inom kollektivtrafiken samt inställda avgångar.

Onsdag 17 januari

Kompletterande halkbekämpning på större vägar i centrum.

Tisdag 16 januari

Idag kommer vi att sanda gång- och cykelvägar och gågator under dagen.

Måndag 15 januari

Under dagen har vi saltat det prioriterade vägnätet. Det finns risk för halka.

Under natten har vi varit ute och plogat centrum och det prioriterade vägnätet.

Torsdag 11 januari

Idag arbetar vi med att sanda gågator och torg i centrum.

Vi kommer också arbeta med att ta bort snöhögar och snövallar från gator. Under natten kommer vi även att ta bort snö från området Hagagatan

Onsdag 10 januari

Fortsatt frostbildning under morgonen. Upptorkande väder förväntas under dagen.

Tisdag 9 januari

Utlastning av snöhögar vid vändplaner sker under dagen.

Vi halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator och vägar under eftermiddagen och kvällen inför förväntat väderomslag.

Måndag 8 januari

Under måndag natt kommer centrala gator att tömmas på snövallar.

Idag sker utlastning av snöhögar kommer under dagen på parkeringar.

Onsdag 3 januari

Lätt snöfall under natten. Vi kompletteringssandar under dagen.

Tisdag 2 januari

Lätt snöfall på morgonen. Vi lastar ut snö i centrum under dagen och kompletteringssandar i backar, vid start/stop och i rondeller.

Sidan uppdaterad 2024-02-23