Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar

 

Ansökan och köregler

 • Finns det dygnetruntverksamhet i Falu kommun?

  Ja, förskolan Ugglevägen har dygnetruntverksamhet för barn 1-12 år som är folkbokförda i Falun. Du kan ansöka om plats för dygnetruntverksamhet om du kan uppvisa ett intyg från din arbetsgivare där det framgår att du arbetar under obekväma arbetstider.

 • Vad händer om jag tackar nej till platserbjudandet?

  Tackar du nej till en förskola/familjedaghem måste en ny ansökan skickas in. Din ansökan placeras då utifrån gällande köregler.
 • Kan jag ställa mitt barn i kö även om vi är folkbokförda i annan kommun?

  Ja, det kan ni göra. Vår ansökan är öppen för alla vårdnadshavare.
 • Kan jag söka en plats tidigare än jag behöver den, och behålla den om jag betalar för den?

  Nej.

 • Vad händer efter att jag tackat ja till platserbjudandet?

  Du svarar på platserbjudandet i e-tjänsten och tackar du ja till platsen får du en bekräftelse via e-post. Du börjar betala avgift från det datum som står på erbjudandet.Om barnet inte kan få plats i området som du valt erbjuds du en plats på annan förskola­/familjedaghem i kommunen. Om du tackar ja till erbjuden plats men sen vill byta förskola/familjedaghem behöver du göra en ny ansökan.
 • Jag har fått jobb men har inte sökt förskola fyra månader innan. Måste jag vänta i fyra månader innan jag kan börja jobba?

  Oftast. Vi erbjuder alla plats utifrån kommunens köregler. Läs mer om dessa i våra Tillämpningsföreskrifter.

Inkomster och avgifter

 • Mitt barn fyller tre år i år, räknas hen som 3-åring?

  Ditt barn räknas som 3-åring från skolstartsdatumet höstterminen det år barnet fyller tre år.
 • När ska jag inte längre betala för min 3-åring på förskolan eller dagbarnvårdare?

  När du ansöker om allmän förskoleplats tidigast vid höstterminens start det år barnet fyller tre år. Observera att om ditt omsorgsbehov är mer än de 15 timmar som allmän förskola erbjuder ska du inte ansöka om denna serviceform. Avgiften för en betalplats reduceras automatiskt från och med höstterminens start det år barnet fyller 3 år.
 • För vilken månad gäller fakturan?

  Fakturan gäller för innevarande månad, det vill säga den faktura du ska betala i januari gäller för januari månad.

 • Min inkomst har förändrats vad behöver jag göra?

  Du behöver lämna en inkomstredovisning via våra e-tjänster. Inkomstredovisningen ska vara registrerad senast månadsskiftet innan den ska börja gälla. Ny inkomst kan endast registreras framåt i tiden.
 • Jag har varierande inkomst varje månad (om du t.ex. är vikarie)

  Om du har varierande inkomst varje månad måste du lämna inkomstredovisning före skatt via våra e-tjänster varje gång en förändring sker. Ändringen ska vara registrerad före månadsskiftet då den ska börja gälla. Ny inkomst kan endast registreras framåt i tiden.

 • Måste jag dela faktura med barnets andra vårdnadshavare om vi inte bor ihop?

  Ja, om båda använder platsen. Det är vårdnadshavares ansvar att informera barn- och utbildningsförvaltningen om man ska dela faktura. Mer information om delad faktura finns i Tillämpningsföreskrifterna.
 • Mitt barn har inget omsorgsbehov under sommarlovet, behöver jag ändå betala för mig plats?

  Ja, så länge ni har plasten kvar betalas avgift.
 • Måste jag betala fakturan, mitt barn har inte har varit på förskolan/fritidshemmet?

  Ja, du betalar för platsen oavsett om barnet använder den eller inte. Om du inte längre behöver platsen måste du säga upp den. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen har kommit in till Barn- och utbildningsförvaltningen. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.
 • Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

  Det är den skattepliktiga inkomsten som räknas.Du ska alltid ange hushållets gemensamma inkomst per månad före skatt. Vuxna som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om den ena parten inte är vårdnadshavare till barnet. Läs våra Tillämpningsföreskrifter för mer information.
 • Uppdateras inte min inkomst automatiskt hos er?

  Nej, den senast lämnade inkomstuppgiften gäller i ett år. Därefter ska ni uppdatera inkomstuppgiften även om inkomsten är oförändrad Det gör du via e-tjänsten Registrera inkomst.
 • Vad innebär hel avgift (maxtaxa)?

  Sveriges kommuner använder sig av maxtaxa, vilket är en statligt reducerad avgift för barnomsorg. Det innebär att det finns ett fastställt belopp för maxtaxa. I Falu kommun benämns detta som hel avgift.
 • Varför har jag fått en påminnelse om att ändra inkomst?

  En uppmaning och påminnelse om att uppdatera inkomstuppgifter skickas årligen per SMS och e-post till de kontaktuppgifter ni registrerat hos Barn- och utbildningsförvaltningen. Om hushållet inte uppdaterar sina inkomstuppgifter, kommer hel avgift att debiteras. Inkomstuppgifter ska uppdateras även om inkomsten är oförändrad.

Årsavstämning

 • Vad gör jag om jag tror att fakturan för årsavstämningen inte stämmer?

  Du kan bestrida fakturan skriftligt. I brevet som följer med fakturan framgår vilket datum bestridandet måste ha kommit in till oss. Du gör det genom att skicka brev med information där du kan styrka dina skattepliktiga inkomster per månad för hela det aktuella året till:Falu kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  791 83 Falun
  Vi gör då en utredning och skickar hem ett svar till dig.
 • Vi har separerat, vem betalar för årsavstämningen?

  Om ni bodde tillsammans det år avstämningen gäller, ansvarar båda för att fakturan betalas. Fakturan går till den person som stod som räkningsmottagare under det aktuella året.
 • Hur går det med min barnomsorgsplats om jag inte kan betala?

  Inget barn stängs av från barnomsorg på grund av obetalda fakturor.
 • Får jag en betalningsanmärkning om jag låter fakturan för årsavstämningen förfalla?

  Ja, om du inte hör av dig till inkassoföretaget inom den angivna tiden.
 • Kan jag dela upp betalningen för årsavstämningen?

  Du kan själv göra delbetalningar under de tre månader som följer efter att du fått fakturan, utan att det kostar dig något extra. Om du gör delbetalningar ska du använda samma OCR-nummer som står på fakturan vid varje delbetalning. Om du vill ha en längre avbetalningsplan måste du låta fakturan förfalla och gå vidare till inkassoföretaget. När du får brev från dem kan du kontakta dem och göra en avbetalningsplan. Då tillkommer uppläggningsavgift och ränta.
 • När ska fakturan för årsavstämningen betalas?

  Fakturan ska betalas enligt det betalningsdatum som är angivet på fakturan.
 • Varför görs årsavstämningen efter två år och inte tidigare?

  Anledningen till eftersläpningen på två år är att inkomstuppgifterna från Skatteverket inte finns tillgängliga tidigare.
 • Hur görs årsavstämningen?

  Hushållets gemensamma taxerade årsinkomst hämtas från Skatteverket och jämförs med den inkomst ni registrerat hos barn- och utbildningsförvaltningen under det aktuella året.
 • Vårt hushåll har angivit att vi accepterar hel avgift men har haft rätt till en lägre taxa. Får vi pengar tillbaka?

  Om hushållet i inkomstuppgiften angivit att de accepterar hel avgift maxtaxa men kontrollen mot Skatteverket visar att hushållet haft rätt till en lägre taxa, sker ingen korrigering av mellanskillnaden.

Ändra och avsluta

 • Hur säger jag upp min plats?

  Som vårdnadshavare kan du säga upp plats i förskola och familjedaghem via våra e-tjänstesidor. Du måste säga upp platsen en månad innan barnet ska sluta. När vårdnadshavarna delar på en plats säger den som inte längre behöver sin del av platsen upp sin del. Platsen tillfaller då den andra vårdnadshavaren och hela avgiften beräknas på bruttoinkomsten i dennes hushåll.
 • Ska jag säga upp en föreskoleplats när mitt barn börjar skolan?

  Ja, om du vill avsluta den före sista juli. Placering i förskola avslutas administrativt den sista juli det år barnet ska börja förskoleklass. Uppsägningen gör du enklast i e-tjänsten Avsluta placering i förskola eller familjedaghem.
 • Hur ändrar jag serviceform?

  Information om hur du ändrar serviceform finns under sidan Ändring av serviceform.
 • Vad är allmän förskoleplacering?

  Allmän förskola (15 timmar per vecka) finns under grundskolans terminer och barnen är lediga på alla skollov. Det innebär att placeringen är kostnadsfri från höstterminen det året barnet fyller tre år, men ingen barnomsorg erbjuds alltså under loven.
 • När får min 3-åring inte längre vara på förskolan/familjedaghem under loven?

  När du har en allmän förskoleplats, där barnomsorg under lov ej erbjuds.
 • Vi har separerat, kan vi ha olika serviceformer?

  Ja, det kan ni.
 • Mitt barn fyller tre år i år, räknas hen som 3-åring?

  Ditt barn räknas som 3-åring från skolstartsdatumet höstterminen det år barnet fyller tre år.

Övrigt

 • Jag har fler frågor. Vart vänder jag mig?

  Om du har frågor kring ansökan, regler och avgifter för barnomsorg inom Falu kommun kan du vända dig till Kontaktcenter.
Sidan uppdaterad 2024-06-13