Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som tittar på ipad

Trygghet och säkerhet på kommunala förskolor

Krisplan

Alla förskolor upprättar egna krisplaner där det bland annat står hur man ska göra och vem som ansvarar för vad om olyckan är framme.

Hjärt och lungräddning

Samtlig personal erbjuds regelbundet utbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR).

Diskriminering och kränkande behandling

Alla förskolor upprättar egna handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda.

Se förskolans egen likabehandlingsplan under Barnens lärande.

GDPR

All personal i förskolan följer GDPR som reglerar hur personliga uppgifter får samlas in samt vilken sekretess som råder för att skydda identitet och förhindra kränkning.

Här kan du läsa mer om GDPR.

Nyanställda och belastningsregistret

För att säkerställa barnens trygg och säkerhet på förskolan lämnar nyanställd personal alltid ett utdrag från belastningsregistret, § 9.

Sidan uppdaterad 2020-09-15