Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bostadsområde

Om Öppna ditt hem

2015 var det många som kom till Sverige, personer som flydde från förföljelse, förtryck och krig i sina hemländer. Falu kommun har sedan dess varit i stort behov av att hitta boenden till flyktingar samtidigt som det är en bostadsbrist i hela Sverige. Tre privatpersoner kom med en idé och integrationsenheten snappade upp den och skapade ett projekt.

Avsikten var att få de som har ett rum över att hyra ut, det finns falubor som
äger och bor i stora hus, eller till och med har flera små hus på sin tomt. Genom
finansiering av Länsstyrelsen har arbetsmarknads-, integrations- och
kompetensförvaltningen (AIK) i Falu kommun startat projektet Öppna ditt hem.
Det visade sig det fanns ett intresse även från andra kommuner vilket bidrog
till att Öppna ditt hem blev ett regionalt projekt.

Projektet har permanentats 

Efter två års tid är nu projektet avslutat med mycket gott resultat. Det är 49
stycken privatpersoner som har valt att hyra ut genom Öppna ditt hem och det
har hjälpt 104 personer till en bostad i Falun. Efter projektets avslut har Öppna
ditt hem permanentats och blir därmed också tillgängligt för alla målgrupper
som är behov av boende.

I filmerna får vi träffa familjer som har provat på att hyra ut

Sidan uppdaterad 2021-01-04