Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Slagghögar och några träd i bakgrunden

Markmiljöutredning Hyttgårdsparken

En markmiljöutredning pågår vid Hyttgårdparken

Under oktober och november 2022 utfördes markmiljöprovtagning i Hyttgårdsparken, eftersom en tidigare mätning visat att bly- och arsenikhalterna kunde vara höga.

De fördjupade undersökningarna visar på halter av främst bly som gör att vi fortsatt låter området vara instängslat. Men den som vistats i området behöver inte känna oro. För att det ska påverka hälsan behöver du äta av jordmaterialet. Att enbart ha rört sig, lekt eller vistats i området utgör ingen särskild risk.

Eftersom området är en del av Världsarvet så har vi en dialog med Länsstyrelsen om hur vi ska åtgärda området så att framför allt mindre barn och unga inte ska riskera att få i isig av de höga halterna av bly i framtiden.

Sidan uppdaterad 2023-12-18