Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skyddsavstånd till dricksvattentäkt

Vid planering för att bygga ny bostad, värmesystem, vatten- och avlopp, behöver du tänka till för att hålla nödvändiga skyddsavstånd mellan egna och grannars anläggningar.

En dricksvatten- eller bergvärmebrunn (energibrunn) bör placeras uppströms, det vill säga högre i terrängen än enskild avloppsanläggning eller liknande förorening. Detta för att undvika att avlopps- eller förorenat vatten leds via sprickor i berg till dricksvattnet.

Ledningsnät och slamavskiljare för avlopp bör läggas med skyddsavstånd till vattentäkt.

Avloppets infiltrationsbädd eller markbäddens infiltrerande del (bäddens botten) ska placeras minst 1 meter ovan berg eller den högsta grundvattennivå som kan uppstå under årets blötaste perioder.

Skyddsavstånd ska följas enligt

Sidan uppdaterad 2024-03-04