Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

För föreningar - kommunalt lönebidrag

Falu kommun vill underlätta för föreningar att bidra till en arbetsmarknad för alla.

Arbetslivs- och socialförvaltningen kan bevilja föreningar kommunalt lönebidrag om föreningen anställer personer med lönebidrags- eller trygghetsanställning via Arbetsförmedlingen.

Det kommunala lönebidraget ger möjligheter för både föreningen och för personen som anställs. Föreningen får chans att anställa en person och den som anställs får möjlighet till delaktighet på en arbetsplats samt egen försörjning.

För vem

  • Kommunalt lönebidrag kan utgå till ideella föreningar som är verksamma inom Falu kommun.
  • Den som är aktuell för anställning med kommunalt lönebidrag ska bo och vara mantalsskriven inom kommunen.
  • Även distriktsorganisationer kan erhålla kommunalt lönebidrag om den anställde bor och är mantalsskriven inom kommunen.
  • En lönebidrags- eller trygghetsanställning innebär att personen har ett dokumenterat funktionshinder och en anställning i en förening enligt ovan.

Hur fungerar kommunalt lönebidrag

  • Bidraget kan sökas och beviljas för ett kalenderår i taget. Bidragsmedlen är begränsade - först till kvarn gäller.
  • Kommunalt lönebidrag utgår till 15% av faktisk lönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter, dock max 4 260 kr/månad.
  • Kommunen betalar ut det kommunala lönebidraget löpande under året i anslutning till respektive månad efter ansökan av förening/organisation.
  • Ansökan om utbetalning av beviljat kommunalt lönebidrag skall skickas senast efterföljande månad som ansökan gäller.
  • Vid förändring ska beslutsunderlag som styrker lönebidrags- eller trygghetsanställningen skickas in.
  • Föreningens stadgar ska bifogas ansökan.

Kommunalt lönebidrag, blankett för ansökan Länk till annan webbplats.

Utbetalning av kommunalt lönebidrag, blankett Länk till annan webbplats.

Ansökan skickas till:

Arbetslivs- och socialförvaltningen
791 83 Falun

Sidan uppdaterad 2024-02-16