Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Gemensamt för länet - God och nära vård

Region Dalarna håller tillsammans med länets 15 kommuner på med ett omställningsarbete för god och nära vård. Målet är ökad tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet för patienterna. En ny gemensam strategi är framtagen.

Omställningen och utvecklingen till god och nära vård pågår redan på lokal, regional och nationell nivå. Målet är att skapa en kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Vår gemensamma målbild för vår färd är:

Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans.
För att kunna följa färden har målbilden brutits ner i fem delmål:

  • Nära för mig
  • Nära för alla
  • Nära i hela Dalarna
  • Nära mellan oss
  • Nära till hälsa

För att den regionala hälso- och sjukvården och den kommunala vård och omsorgen ska kunna möta den demografiska utveckling och invånarnas vårdbehov på ett bättre sätt krävs en omställning av hela vård- och omsorgskedjan. En mer tillgänglig närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya sätt att arbeta innebära att resurserna används bättre och därmed räcker till fler. Allas engagemang och samverkan behövs för att omställningen ska lyckas.

Läs mer om målsättningen på Region Dalarnas sida för God och nära vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar vi med nära vård i Dalarna

En omvärldsbevakning av vad som görs i Dalarna och i andra län har genomförts. Det har också hållits inspirations- och kunskapsdagar för tjänsteledning och politiska företrädare. Allt detta har analyserats och lett fram till en länsgemensam strategi för Dalarna.

Strategin beskriver hur regionen och kommunerna tillsammans ska arbeta för att främja en god och nära vård i Dalarna.

Länsgemensam strategi för God och nära vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-11-16