Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nationellt arbete - God och nära vård

Det nationella arbetet med omställningen till en god och nära vård går i linje med WHO:s mål om att åstadkomma allmän hälso- och sjukvård runtom i världen.  Den nära vården behöver växa fram utifrån regionala och lokala behov och förutsättningar för att säkerställa att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

Det krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete:

  • Utveckla personcentrerade, effektiva och ändamålsenliga arbetssätt som utgår från patientens behov ochunderlättar för huvudmän, vårdgivare, specialiteter och professioner att samarbeta.
  • Att i hela landet bli bättre på att möta invånarnas krav på tillgänglighet och flexibilitet genom tekniska eller mobila lösningar samt snabbare och enklare ge tillgång till rätt vårdnivå inom ramen för de gemensamma resurser som finns tillgängliga.
  • Utvecklingen av nya arbetssätt är också centralt i arbetet för att möta
    kompetensförsörjningsutmaningen i kommuner och regioner.

Bakgrund – åldrande befolkning

Framtidens omsorgsutmaningar kräver ett förändrat arbetssätt. En åldrande befolkning gör att antalet gamla och unga ökar i snabbare takt än befolkningen i arbetsför ålder. Under den kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i ålder 80 år och äldre att öka med närmare 50 procent medan gruppen i arbetsför ålder bedöms öka med endast 5 procent.

Det ställer stora krav på det totala vårdsystemet både hos Region och kommun. Den svenska hälso- och sjukvården står inför en strukturförändring där primärvården ska bli den verkliga basen i första linjens vård. Vården ska komma närmare invånarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar.

Med arbetssättet God och nära vård sätts individen i centrum på ett mer uttalat sätt än tidigare.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Sveriges kommuner och regioner:s webbplats, SKR.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Nära vård:

Källa: SKR

Sidan uppdaterad 2023-11-16