Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Lekplatsstrategi

Inom Falu kommun finns idag ett femtiotal lekplatser som förvaltas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Flera av dessa är gamla, har slitna lekutrustningar och ett relativt enformigt utbud. Många av lekplatserna har dessutom ett begränsat innehåll och börjar bli uttjänta.

För att skapa en balans mellan tilldelade resurser och driftbehovet av lekplatserna samtidigt som vi säkerställer intressanta och roliga lekplatser, det vill säga jobba för kvalitet framför kvantitet, så har kommunen tagit fram en lekplatsstrategi. Strategin reviderades under 2018 och antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i december 2018.

Falu kommuns lekplatsstrategi omfattar:

 • Färre antal lekplatser men med högre lekvärde och innehåll.
 • Prioritering av områdeslekplatser och stadsdelslekplatser (större lekplatser).
 • Omfördelning av lekplatsutbudet med hänsyn till behov, geografisk plats och lekplatsutbudet på skolgårdar och bostadsgårdar.
 • Prioritering av lekplatser i socioekonomiskt svaga områden som har ett stort barnantal men saknar tillgång till lekmöjligheter på skolgårdar, Kopparstadens lekplatser eller via kommunala lekplatser.
 • Tillgänglighet och inkludering på lekplatser.
 • Tillgång till lekplatser i kransorter med en barnpopulation (0 – 12 år) över 100 stycken barn.
 • Intressanta och roliga platser för lek, fysisk aktivitet och sociala möten.
 • Naturkvaliteter och närhet till naturområden.
 • Lekplatser för flera åldrar.
 • Succesiv upprustning och utveckling.
 • Säkra men stimulerande miljöer.
 • Nedläggning med eftertanke.

Här kan du läsa hela lekplatsstrategin Pdf, 29.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för upprustning och avveckling

Utifrån lekplatsstrategin har det tagits fram en handlingsplan för kommande åtgärder på lekplatserna. Planen presenteras i form av kartor.

Sidan uppdaterad 2021-09-20