Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Buller och höga ljudnivåer

Har du funderingar eller problem med buller eller höga ljudnivåer? Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Olika typer av buller och höga ljudnivåer:

 • Trafikbuller

  Om du blir störd av trafikbuller ska du i första hand kontakta den ansvarige väghållaren. Det är Falu kommun som har ansvar för de kommunala vägarna och Trafikverketlänk till annan webbplats för det statliga vägnätet. Genomfartsleder tillhör ofta det statliga vägnätet. Tycker du att du blir störd av trafikbuller kan du ha rätt till bidrag för åtgärder. Här finns information om bidrag för bulleråtgärder.Om inte det hjälper eller om du har andra frågor när det gäller buller, kan du kontakta Falu kommuns kontaktcenter: kontaktcenter@falun.se, tel. 023-830 00.
 • Buller från industrier och verksamheter

  Om någon verksamhet medför störande buller i ditt hem till exempel från industri eller restaurang, kan du kontakta kommunen: kontaktcenter@falun.se, tel: 023 - 830 00 eller fyll i anmälan nedan.
 • Höga ljudnivåer i offentliga lokaler

  Det finns rekommendationer för hur hög ljudnivå det maximalt bör vara. Misstänker du att ljudnivån är skadligt hög i någon offentlig lokal kontakta verksamhetsutövaren.Om inte det hjälper eller om du har andra frågor när det gäller buller, kan du kontakta Falu kommuns kontaktcenter, kontaktcenter@falun.se, tel. 023-830 00.
 • Det bullrar från tvättstugan

  Om det bullrar från tvättstugan, ventilationen eller annan fast installation i huset ta i första hand kontakt med hyresvärden eller bostadsrättföreningens styrelse. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till.Om du inte anser att du blir hjälpt av fastighetsägaren/hyresvärden/styrelsen eller om du har andra frågor när det gäller buller, kan du kontakta Falu kommuns kontaktcenter, kontaktcenter@falun.se, tel. 023-830 00.
 • Grannen spelar hög musik

  Tala med din granne om du tycker att hen spelar hög musik. Kanske är din granne inte medveten om problemet. Det bästa är om ni kan komma överens om tidpunkter då musiken inte stör. Går det inte, kontaktar du hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse.Om inte det hjälper eller om du har andra frågor när det gäller buller, kan du kontakta Falu kommuns kontaktcenter, kontaktcenter@falun.se, tel. 023-830 00.

Anmälan om störning

Om du vill göra en anmälan om störning till oss, så gör du det genom att fylla i blanketten Klagomål på störning i boendemiljö länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-02