Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Radon

Radon är en gas som skadar hälsan och som avges från mark och byggnads­material. Det är därför viktigt att mäta radon i bostaden och framförallt vidta åtgärder om halterna är för höga.

Radon varken luktar, smakar eller syns

Det enda sättet att upptäcka gasen är att mäta!

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För dig som är rökare är risken särskilt stor. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Radon i marken

Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt − från 5 000 till 2 miljoner Bq/m3 (bequerel per kubikmeter). Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan jordluft som innehåller radon lätt sugas in i huset, särskilt om marken är genomsläpplig och husets grund otät.  

Kartan nedan visar markradon. Du kan söka på din adress och se om huset ligger i ett område med höga radonvärden. Observera att kartan endast ger en indikation på områden med markradon. Avvikelser förekommer. Det enda sättet att säkert veta radonvärdet i din bostad är att göra en radonmätning.

Radon från byggnadsmaterial

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong däremot, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong tillverkades mellan åren 1929 och 1975. Har det använts i både inner- och ytterväggar samt i bjälklag, kan det orsaka radonhalter på över 1 000 Bq/m3 luft. 

Radon i dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Falun innehåller inga höga halter av radon. Bergborrade brunnar ge vatten med hög radonhalt och det är främst de som har egna brunnar som är drabbade. 

När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. En grov tumregel är om radonhalten i vattnet är 1 000 Bq/l ger bidraget till inomhusluften upphov till en radonhalt på ca 100 Bq/m3.

Radonguiden på Boverket ger bra information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-06-05