Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Radonmätning

Är du orolig för om ditt hus har mycket radon? Enda sättet att upptäcka radon i ett hus är att göra en mätning. Mätperioden är från 1 oktober - 30 april, den så kallade vedeldningssäsongen.

Om du har en bostad i Falu kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft till ett lägre pris. Beställningen kan göras genom länken nedan eller hos kommunens kontaktcenter. Mätresultatet kommer att registeras i vårt register och blir då allmän handling*.

Beställ radonmätning

Radonmätning genomförs mellan 1 oktober - 30 april. Mätningen ska ske under minst 2 månader inom ovanstående period för att få fram ett årsmedelvärde.

Beställning av radondosor från Eurofins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snabbmätning går att beställa året runt hos kommunens miljöavdelning, telefon 023-830 00 . Se nedan när snabbmätning används.

Du kan också beställa mätningar hos andra företag, men då gäller ett annat pris. Mätlaboratorier för radonmätningar ska vara ackrediterade utifrån den europeiska standarden EN ISO/IEC 17025. Svensk standard SS-EN ISO/IEC 17025 uppfyller den europeiska standarden. På Swedacs hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade.

Se ackrediterade mätföretag hos Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mäta radon i inomhusluft

Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera ut mätdosor i bostaden. Du ska göra mätningen i minst två rum med en dosa i varje. Placera minst en dosa på varje bostadsplan. Du ska också alltid mäta inredda rum i källare, som t.ex. gillestuga eller sovrum.

Långtidsmätning ger säkrare värden

Gör en långtidsmätning om du vill ha säkra värden. Det är bara långtidsmätningar som ger ett årsmedelvärde. Mättiden är minst två månader, men helst tre. Du ska göra mätningen under den del av året då huset måste värmas upp – normalt från 1 oktober till 30 april.

Snabbmätning

Snabbmätning kan vara bra om du ska köpa hus och behöver ett snabbt svar. Tänk på att resultatet bara är vägledande och att det är mer osäkert än en långtidsmätning. En snabbmätning räcker inte för olika typer av myndighetsbeslut. Du kan göra en snabbmätning när som helst under året. Mätningen bör pågå i minst sju dygn.

Mäta radon i dricksvatten

Höga radonhalter i dricksvattnet förekommer främst i bergborrade brunnar. Den största risken sker vid inandning av radon som avgår från vattnet till
inomhusluften. Det sker när radonhaltigt vatten används till bland annat tvätt, disk och vardagshygien. För att skicka vattenprov, läs på Swedacs webb om vilka företag som är ackrediterade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går bra att mäta radon i dricksvatten hela året.

Åtgärda radon i bostaden

För att kunna åtgärda en för hög radonhalt i din bostad måste du först ta reda på varifrån radonet kommer. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vatten som används i hushållet.

Exempel på åtgärder är att:

  • öka luftomsättningen i bostaden
  • täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor
  • installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden.
  • lufta dricksvattnet.

Läs om åtgärder mot radon på Boverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du mätt förut? Nya mätningar kan behövas ändå!

Eftersom de tekniska förhållandena i en bostad kan ändras, bör halten av radon mätas regelbundet. Lämpligt tidsintervall kan vara vart tionde år eller då ett hus har tilläggsisolerats, ventilationen eller uppvärmningssystemet ändrats eller andra större förändringar gjorts i huset.

Radonhalten kan även stiga i ett hus som tidigare har haft låga halter av radon. Materialet i ett hus åldras och kan därför släppa igenom radon som finns i marken.

*Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Läs om detta på www.datainspektionen.se eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon: 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2023-09-25