Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Radonmätning

Är du orolig för om ditt hus har mycket radon? Det enda sättet att upptäcka radon i ett hus är att göra en mätning.

Om du har en bostad eller en bergborrad brunn i Falu kommun har du under ”vedeldningssäsongen” 1 oktober - 30 april, möjlighet att mäta radon i inomhusluft till ett lägre pris, så kallad långtidsmätning.

Du kan få det lägre priset om du går med på att mätresultatet blir synligt i miljöförvaltningens register och om du beställer mätningen hos Radonova som kommunen har avtal med.

Beställningsfunktionen hos Radonova är för tillfället borttagen, till slutet av september.

Korttidsmätning går att beställa hos kommunens bygg och miljöavdelning, telefon 023-830 00 året runt. Se nedan när kortidsmätning används.

Du kan också beställa mätningar hos andra företag, men då gäller ett annat pris. På Swedacs hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade.

Se ackrediterade konsulter hos Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mäta radon i inomhusluft

Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera ut mätdosor i bostaden. Du ska göra mätningen i minst två rum med en dosa i varje. Placera minst en dosa på varje bostadplan. Du ska alltid mäta inredda rum i källare som t.ex. gillestuga eller sovrum

Långtidsmätning ger mer säkra värden

Gör en långtidsmätning om du vill ha säkra värden. Det är bara långtidsmätningar som ger ett årsmedelvärde. Mättiden är minst två månader, men helst tre. Du ska göra mätningen under den del av året då huset måste värmas upp – normalt från 1 oktober till 30 april.

Snabbmätning

Korttidsmätning kan vara bra om du ska köpa hus och behöver ett snabbt svar. Tänk på att resultatet bara är vägledande och att det inte räcker för olika typer av myndighetsbeslut. Du kan göra en kortidsmätning när som helst under året. Mätningen bör pågå i minst sju dygn, men det går även kortare tid.

Mäta radon i dricksvatten

Höga radonhalter i dricksvattnet förekommer främst i bergborrade brunnar. Den största risken är att vattnet gasar av sig i inomhusluften. För att skicka vattenprov, läs på Swedacs hemsida om vilka företag som är ackrediteradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går bra att mäta radon i dricksvatten hela året.

Åtgärda radon i bostaden

För att kunna åtgärda en för hög radonhalt i din bostad måste du först ta reda på varifrån radonet kommer.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vatten som används i hushållet.

Exempel på åtgärder är att:

  • öka luftomsättningen i bostaden
  • täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor
  • installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden.
  • lufta dricksvattnet.

Läs om åtgärder mot radon på Boverket.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du mätt förut? Nya mätningar kan behövas ändå!

Eftersom de tekniska förhållandena i en bostad kan ändras, bör halten av radon mätas regelbundet. Lämpligt tidsintervall kan vara vart tionde år eller då ett hus har tilläggsisolerats, ventilationen eller uppvärmningssystemet ändrats eller andra större förändringar gjorts i huset.

Radonhalten kan även stiga i ett hus som tidigare har haft låga halter av radon. Materialet i ett hus åldras och kan därför släppa igenom radon som finns i marken.

Sidan uppdaterad 2018-08-16