Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Buller från vattenskotrar och båtar 

För den som släpper ut en båt på marknaden eller importerar finns det en CE-märkning för motorer till fritidsbåtar, som reglerar hur mycket båtmotorer får bullra (TSFS 2016:5 om fritidsbåtar och vattenskotrar). Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för denna lagstiftning med vissa undantag. Kontakta Transportstyrelsen för mer information.

Tillsyn över Sjölagen 20 kap. 3§ om bl a höga hastigheter och bullerstörning från båttrafik, bedrivs av polis/sjöpolis och vid kustvatten kustbevakning. Om du vill åberopa den lagen ska du göra en polisanmälan. Parallellt med detta gäller miljöbalken om olägenhet vilket kommunens Myndighetsnämnd för bygg-och miljöfrågor (MyN) har tillsyn över i detta fall.

För att miljöavdelningen ska kunna utreda en bullerstörning behöver vi dock veta hur/omfattning, när och VEM som stör. Detta för att veta vem vi ska rikta ett eventuellt föreläggande mot. Kan inte dessa uppgifter tas fram kan inte miljöavdelningen handlägga ärendet.

Några bullerriktvärden för generell båttrafik finns inte framtagna. Kommunen kan inte utfärda generella bestämmelser enligt ordningslagen över ett vattenområde. Jämfört väg-, järnvägs och flygtrafik finns alltså färre legala möjligheter att agera om ett fartyg (skepp/båt) framförs på otillbörligt vis.

Sidan uppdaterad 2023-09-25