Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Luftkvalitet i Falun just nu

Kommunen mäter kontinuerligt föroreningshalterna ovan tak sedan 1993. Mätningarna sker på en sträcka mellan Kulturhuset tio14 och Kårhuset. Vi mäter kvävedioxid, ozon och svaveldioxid.

Mätningar av kvävedioxid sker också i gaturum på Svärdsjögatan från och med 1 januari 2019. OPSIS AB genomför mätningarna på uppdrag av Falu kommun. Mer information om mätinstrument och mättekniken finns på Opsis hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan se halterna just nu här nedan. Äldre värden hittar du under Tidigare luftkvalitet i menyn.

Äldre mätningar i gaturummet

Under 2016 och första delen av 2017 genomförde Falu kommun mätningar av partiklar och kvävedioxid i gaturummet på Svärdsjögatan. Mätningarna gjordes i samarbete med Dalarnas luftvårdsförbund och SLB-analys i Stockholm.

Partiklar mättes i två storlekar: PM 2,5 och PM 10. Kvävedioxid (NO2) mättes nere i gaturummet samt ovan tak.

Placering av mätningen

Resultat av mätningar

Här kan du se resultat från de äldre mätningarna i Falunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, du kan även söka data interaktivt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om luftföroreningar

Läs om luften vi andas och hur den påverkar oss, ta del av fakta och statistik kring utsläpp, föroreningar och luftkvalitet och se vilket regelverk som gäller och vad som görs internationellt på Naturvårdsverkets ämnessida om luftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-23