Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Luftkvalitet i Falun just nu

Mätningar ovan tak

Kommunen mäter kontinuerliga föroreningshalterna ovan tak sedan 1993. Mätningarna sker på en sträcka mellan Kulturhus 10-14 och Kårhuset. Vi mäter kvävedioxid, ozon och svaveldioxid.

Du kan se halterna just nu här nedan, äldre värden hittar du under Tidigare luftkvalitet i menyn.

Mätningar i gaturummet

Under 2016 och första delen av 2017 genomförde Falu kommun mätningar  av halterna av partiklar och kvävedioxid i gaturummet på Svärdsjögatan. Mätningarna gjordes i samarbete med Dalarnas luftvårdsförbund och SLB-analys i Stockholm

Partiklar mättes i två storlekar: PM 2,5 och PM 10. Kvävedioxid (NO2) mättes nere i gaturummet samt ovan tak.

Placering av mätningen

Resultat av mätningar

Du kan se halterna i de fyra diagrammen nedan. Du kan även söka äldre data genom att söka data interaktivtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om luftföroreningar

Läs om luften vi andas och hur den påverkar oss, ta del av fakta och statistik kring utsläpp, föroreningar och luftkvalitet och se vilket regelverk som gäller och vad som görs internationellt på Naturvårdsverkets ämnessida om luftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dalarnas luftvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-10-09