Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lokalt ledd utveckling - Leader

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group).

LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har alltid en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område.

I programperioden 2024-2027 har Falu kommun valt att inte medverka i något Leaderområde och därör går det inte att söka bidrag via Leader under denna period.

Sidan uppdaterad 2024-01-24