Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Viktiga årtal i Faluns historia

1405 Fala bro nämns i skrift. 

1569 En stadsbrand ödelägger den tidigaste bebyggelsen. 

1608 Falun får sina första stadsrättigheter. 

1615 Falun nämns första gången i en reseskildring. Resenären heter Adolph Nicklas von Steinkallenfels. 

1619 En skola omnämns. 

1628 Första stadskartan ritas. 

1636 Ett postkontor inrättas. 

1641 De slutgiltiga stadsprivilegierna stadfästs. 

1642 -1660 Kristine kyrka byggs. 

1643 -1653 Rådhuset byggs. 

1646 Thomas Christiersson Hedraeus får i uppdrag att göra ny stadsplan, ”rutnätsplanen”. 

1646 Stadsdelen Elsborg skapas. 

1666 ”Det stora skyfallet” ödelägger området runt och nordost om gruvan. 

1687 Det stora raset i Falu gruva orsakar att Stora Stöten bildas

1699 Erik Dahlberg tecknar den första bilden av Falun i sitt verk ”Suecia Antiqua et Hodierna”. 

1720 -1769 Falun är bergsstad med gemensam administration för gruvan och staden. 

1734 Carl von Linné besöker Falun under sin dalaresa. 

1757 Abraham Hülphers besöker Falun och skriver den första utförliga boken om Dalarna. 

1761 De två stora stadsbränderna lägger två tredjedelar av Faluns bebyggelse i aska. 

1786 Dalarnas första tidning Fahlu Weckoblad startas. 

1792 Sveriges första moderna idrottstävling äger rum vid Noret. 

1801 Första lånebiblioteket inrättas. 

1824 Sista avrättningen på Galgberget äger rum. 

1847 Stor brand ödelägger delar av Östanfors. 

1842-1848 Fängelset byggs. 

1849 Första gatubelysningen sätts upp. 

1850 Falun får Sveriges första systembolag. 

1857 En telegrafstation inrättas. 

1859 Gefle-Dala järnväg invigs. 

1865 Första frikyrkan i Falun byggs. 

1875 Järnvägen Falun-Ludvika blir färdig. 

1878 Disponent E. J. Ljungberg får telefon med ledning till Falu kopparverk. 

1881 Bergslaget får ett telefonnät med 15 ledningar. 

1883 Falu telefonförening bildas. 

1888 Gatubelysningen elektrifieras. 

1890 Järnvägen Falun-Rättvik blir färdig. 

1897 Centralpalatset byggs och Falun får därmed  sin första monumentalbyggnad.

1899 Falun får vattenledning. 

1904 Björbobanan blir färdig. 

1905 Första bilen i Falun, en Minerva, köps av guldsmeden Emil Graumann. 

1910 Första busslinjen inrättas (Falun-Tofta brunn-Borgärdet). 

1916 Den största vårfloden genom tiderna översvämmar centrala Falun. 

1919 Engelbrektsstatyn sätts upp på Stora Torget. 

1920 Ny kvartersnumrering träder i kraft. 

1954 VM på skidor arrangeras i Falun. 

1958 Riksvägen från Borlänge breddas och alla hus längs Gruvgatans norra sida rivs. 

1971 Kommunreformen genomförs och Falun upphör att vara stad. 

1974 VM på skidor arrangeras i Falun för andra gången. 

1975 Trästaden Falun blir pilotprojekt under Byggnadsvårdsåret. 

1992 Falu gruva läggs ner. 

1993 VM på skidor arrangeras i Falun för tredje gången. 

2001 Falu gruva, stad och bergsmanslandskap blir världsarv.

2015 VM på skidor arrangeras i Falun för fjärde gången.

Sidan uppdaterad 2022-05-10