Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gamla böcker

Arkiv och skola för livslångt lärande

Centralarkivet erbjuder skolorna i Falu kommun olika sätt att bekanta sig med historiska källor och bedriva källkritik med koppling till läroplanen.

Bedriva källkritik

Utbildningen med upplägg, undervisningsform och material anpassas efter målgruppen. Oftast har vi en kombination av en visning i arkivet och ett praktiskt tillfälle där klassen får anpassade övningar i att läsa, värdera och tolka olika primärkällor samt förstå skillnaden mellan primärkällor och bearbetningar.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder ett undervisningspaket bestående av en visning i arkivet och en lektion med källtolkning och källkritiska övningar i en anpassad undervisning som vi tar fram gemensamt med läraren.

Undervisning och visning i arkivet sker i mindre grupper.

Visning i arkivet

Visningen går igenom arkivets alla delar från forskarsal till arkivmagasin liksom arkivets historia, de olika arkiv som finns samt arkiven som institution, varför har vi arkiv?

Vi funderar på vad skulle hända om vi inte sparade information, handlingar, saker och ting. Vad är gemensamt kulturarv och vad innebär det? Original handlingar och godbitar ut historien visas!

Arkivlektion

En arkivlektion genomförs antingen i klassrummet eller på plats i arkivet. Eleverna får bekanta sig med olika källor och hur man kan få information genom dem. Vi har alltid möte med respektive lärare i god tid innan för att kunna anpassa efter målgrupp och önskemål.

Arkivväska – En resa i tid och rum

En arkivväska med olika teman och en lärarhandledning är framtagen. Vi träffar läraren för en genomgång av materialet och tillsammans med läraren skräddarsys en visning för inspiration och möjlighet till ämnesfördjupning.

Arkivväskan innehåller följande teman:

 • Ålderstrappan
 • Resa och fritid/emigration
 • Brott och straff
 • Skola
 • Sjukvård
 • Herrarbete och den vackra kullan
 • Soldater i krig och fred

Projektarbete och uppsatsskrivning

Vid projektarbeten och uppsatsskrivning som ska använda sig av primärkällor erbjuder vi en kort introduktion för användandet av arkivmaterial.

Inför besöket

Här är några viktiga punkter inför besöket och lektionstillfället:

 • Lärare måste ta kontakt minst tre månader innan planerat besök och lektionstillfälle.
 • Lärare och arkivarie träffas minst ett tillfälle senast tre månader innan önskat besök och lektionstillfälle för att kunna få en visning och lektion enligt målgrupp.
 • Förbered eleverna i ämnet som ska studeras så att de har en slags grund som underlättar förståelsen.
 • Lärare/pedagog ska alltid medverka vid undervisning och visning i arkivet.

Kontakt

För att komma i kontakt med oss hör av er till:

Thera Bergman, kommunarkivarie, e-post: thera.bergman@falun.se

Sidan uppdaterad 2022-09-13