Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Centralarkivets historia

År 1863 infördes Sveriges kommunsystem genom att kommunalförordningarna från år 1862 trädde i kraft. Det innebar kommunalt styre inom land, stad och köping. Ting, sockenstämmor och rådstugor var föregångarna till våra kommuner.

Klicka här på texten för att läsa mer om när Sveriges kommunsystem infördes 1863. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här på texten för att läsa SOU 1965:6 Om den kommunala självstyrelsens lokala förankring, Kommunalrättskommitténs betänkande VI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

År 1952 gick Aspeboda landskommun in i Stora Kopparbergs landskommun i enlighet med storkommunreformen.

År 1967 bildades Centralarkivet vid kommunsamanslagningen av Falu stad, Vika och Stora Kopparbergs landskommuner till en storkommun Falu stad. Med fanns också Aspeboda som tidigare år1952 gått in i Stora Kopparbergs landskommun och man behövde då en centrerad informationsförvatlning och ett arkiv för bevarande, så bildades Centralarkivet.

År 1971 bildades Falu kommun i storkommunreformen genom sammanslagningen av Falu stad och de intilliggande landskommunerna och beståt alltså av Aspeboda, Bjursås, Enviken, Stora Kopparberg, Sundborn, Svärdsjö och Vika efter att de alla stegvis hade gått samman. Därmed övertog Centralarkivet ansvar för samtligas arkivbestånd och arkivvård.

År 1991 Trädde Sveriges Arkivlag (1990:782) i laga kraft för att säkerställa informaitonsförvatlningen och bevarande av information inom kommuner och landsting och de fick fullt ansvar för sin informationsförvaltning. Kommunerna fick var och en en egen arkivmyndighet för att sköta om och göra tillsyn över den kommunala informationshanteringen. Arkivmyndigheten i kommunen består av Kommunstyrelsen som ansvarig styrelse och Centralarkivet som tillsynsmyndighet.


Sidan uppdaterad 2022-09-13