Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjänstemän

Tf kommundirektör

Kjell Nyström
Telefon: 023-864 50
e-post: kjell.nystrom@falun.se

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen

Maria Jonsson
Telefon: 023-822 29
E-post: maria.jonsson@falun.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Jonatan Block
Telefon: 023-825 20
E-post: jonatan.block@falun.se

Kultur- och ungdomsförvaltningen

David Bergström
Telefon: 023-824 72
E-post: david.m.bergstrom@falun.se

Ledningsförvaltningen

Personalkontoret

Tomas Olsson (tf personalchef)
Telefon: 023-829 55
E-post: tomas.olsson@falun.se

Ekonomikontoret

Sari Nilsson (tf ekonomichef)
Telefon: 023-868 60
E-post: sari.nilsson@falun.se

Kommunikationskontoret

Emelie von Bothmer
Telefon: 023-821 22
E-post: emelie.von.bothmer@falun.se

Stadskansliet

Kerstin M Söderlund
Telefon: 023-871 17
E-post: kerstin.m.soderlund@falun.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Margaretha Åslund
Chef för miljö- och samhällsförvaltningen
Telefon: 023-826 27
E-post: margaretha.aslund@falun.se

Linda Norén
Näringslivschef
E-post: linda.noren@falun.se

Omvårdnadsförvaltningen

Pia Joelsson
Telefon: 023-827 13
E-post: pia.joelsson@falun.se

Serviceförvaltningen

Lars Ringsby
Telefon: 023-866 00
E-post: lars.ringsby@falun.se

Socialförvaltningen

Ylva Renström
Telefon: 023- 827 94
E-post: ylva.renstrom@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-02-28