Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Om du inte är nöjd med din skolplacering

Du som vårdnadshavare kan överklaga ett beslut om skolplacering om du anser att Barn och utbildningsförvaltningen inte har följt reglerna för skolplacering. Om du har önskat skola är det viktigt att du vet att ett önskemål inte betyder att ditt barn har rätt till skolan du har önskat, utan att det är just ett önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få en plats i den skola som de har önskat.

Överklaga beslut om skolplacering

Om Du som vårdnadshavare inte är nöjd med det fattade beslutet har du, enligt Skollagen 28 kap. 12 §, möjlighet att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Överklagandet skickar du till:

Falu kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
791 83 Falun.

Så här gör du för att överklaga beslutet.

  • Uppge det beslut du tycker ska ändras
  • Datum för beslutet
  • Varför du anser att beslutet är fel
  • Elevens namn, personnummer och adress
  • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att nämnden kan kontakta dig)
  • Din e-postadress (så att nämnden kan kontakta dig)
  • Båda vårdnadshavare behöver skriva under överklagan.

Det är viktigt att du vet att en överklagan inte är detsamma som en önskan att få byta till en viss skola. Om du vill att ditt barn ska byta till en annan skola behöver du därför också ansöka om det genom att önska ett skolbyte.

Överklagandenämnd

Överklagandenämnden har en handläggningstid på ungefär tre månader. Om överklagandenämnden beslutar att placeringen var felaktig gör vi vårt bästa för att erbjuda en placering på skolan vårdnadshavare hade önskat i första hand. Men ibland är det fullt på skolan och det går inte att öka antalet platser.

Urvalsgrunderna i barn och utbildningsförvaltningen regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola har prövats av Överklagandenämnden som har godkänt reglerna.

Skolbyte

Av skolorganisatoriska skäl beslutas elevens skolbyte vid fyra tillfällen under läsåret. På den här sidan kan du läsa mer om vilka datum som gäller och hur du går tillväga.

Sidan uppdaterad 2024-02-29