Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två kvinnor som sitter och pratar

Psykolog

Psykologens uppgift

Psykologerna vänder sig till personal inom skolan, från förskola till gymnasieskola och arbetar i första hand konsultativt kring olika ärenden som oroar personalen. I vissa fall kan de även bidra med mer övergripande fortbildning inom aktuella områden av det psykologiska fältet.

Kartläggning och stöd av lärandeförmåga

Psykologerna kan också vid behov stötta skolan med kartläggning av elevers lärandeförmåga. Genom att identifiera en elevs styrkor, utvecklingsområden och behov kan skolan få stöd i hur de på olika sätt kan ge eleven bättre förutsättningar för lärande.

Inskrivning vid särskolor

Psykologerna är involverade i frågor som rör eventuell inskrivning i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Sidan uppdaterad 2020-02-24