Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vuxen och två barn som sitter och pratar

Specialpedagog

Elevhälsans specialpedagoger riktar sitt förebyggande arbete till barn och elever i behov av särskilt stöd. Behovet kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker.

Elevhälsans specialpedagoger stödjer kommunens skolor, från förskola till gymnasiet, i specialpedagogiska frågor och arbetar främst på rektors uppdrag. Det kan exempelvis handla om vägledning, direkt och indirekt arbete, utredning, konsultation/rådgivning, kompetensutveckling samt kompensatoriskt stöd.

Här kan du läsa mer om läs- och skrivstöd i Faluns kommunala skolorPDF

Skoldatateket (för personal)

Skoldatateket fungerar som ett stöd för arbetet med elever. Det erbjuder rådgivning, handledning och fortbildning till lärarpersonal och annan personal med beröringspunkter till läs- och skrivproblematik. Exempelvis kan man få information om hjälpmedel och datorprogram för kompensation och träning samt anpassa program, pröva olika hjälpmedel och i vissa fall låna till skolan för enskild elev.

Här kan du läsa mer om skoldatateketPDF

Sidan uppdaterad 2020-02-24