Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

fönster på äldre rödmålat hus

Mycket att spara med energieffektiva fönster

Det är viktigt med värmetäta fönster och dörrar för att förhindra värmeförluster. Energiförlusten i form av värme från fönster och dörrar kan vara upp till 35 % av den totala värmeförlusten i ett hus.

Hur fungerar det?

När utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen uppstår det vad som kallas för kallras vid otäta fönster. Vilket innebär att kall luft dras in genom otätheterna och kyler ner temperaturen på luften i närheten av fönstret.

Densiteten för luft ökar vid lägre temperaturer och när luften utifrån letar sig in i huset kommer den att ”falla” ner till golvet om den omgivande inomhusluften är varmare. Detta kan upplevas som att det är drag i närheten av fönstret.

Luftströmmen kyler golvet och man upplever att området vid fönstret är kallt. Äldre tvåglasfönster har även sämre ljudisoleringsförmåga mot ljud utifrån, vilket kan vara störande.

Utöver kallras, i det här fallet luftströmmar genom otätheter, sker värmeöverföring genom strålning.

När det är kallt utomhus sker värmeöverföring på så vis att om du sitter i närheten av fönstret kommer värmestrålning att avges från dig till fönstret. Det kallas ibland för strålningsdrag. Det kan också upplevas som om det är drag från fönstret.

Speciellt viktigt är det att ha bra fönster om huset har golvvärme, eftersom man då saknar "kallrasskydd" (radiatorer/element) under fönstren.

Vad kan minska värmeförlusten?

När man pratar om energieffektiva fönster brukar man tala om vilket U-värde ett fönster har. U-värdet är ett mått på hur bra fönstrets isoleringsförmåga (värmemotstånd) är. Ju lägre U-värde desto mindre värme är det som smiter genom fönstret. Äldre tvåglasfönster har ett U-värde på ca 2,5–3,0, medan moderna energieffektiva fönsterkonstruktioner har ett U-värde på ca 0,9 – 1,2.

Var uppmärksam på när du funderar på att byta fönster så att U-värdet gäller hela fönsterkonstruktionen och inte bara glaset.

Energirenovering av fönster är också effektivt. Då är det viktigt att de existerande fönstren är i bra skick. Det finns olika alternativ, du kan antingen byta ut ett av glasen med energiglas eller isolerruta. Det går också bra att komplettera med en tredje glasruta.

För dig som inte tänker byta eller renovera dina fönster är det viktigt att se till att tätningslisterna inte är gamla och torra. Nya kostar några hundra kronor. Att byta de gamla och torra mot nya fräscha lönar sig snabbt.

Vad ska du tänka på?

Tänk på att byte av fönster kommer att påverka ventilationen i huset. Om det enbart finns självdrag i huset finns risken att det påverkar inomhusmiljön negativt, eftersom tilluften inte längre kan tas in genom otätheterna i fönsterkonstruktionen.

En stark rekommendation är därför att du även tar hänsyn till och utreder hur ventilationen kommer att påverkas vid ett eventuellt fönsterbyte. Det bör säkerställas att ventilationen fungerar tillfredsställande efter fönsterbytet eller fönsterrenoveringen. Tänk även på att energieffektiva fönster kan vid speciella väderförhållanden även få kondens på utsidan av fönstren.

På kulturhistoriska byggnader är fönstren en viktig del av husets karaktär. Gamla fönster bör därför renoveras så att fönstrets utvändiga utseende behålls. En möjlighet kan vara att välja ett lågemmissionsglas (energiglas) till det inre fönstret.

Hur bra är olika fönster?

Här under i tabellen under kan du se hur mycket värmeförlusten det ger upphov till vid fyra olika U-värden. Beräkningarna utgår från ett hus med 15 kvadratmeter fönsteryta i trakten kring Borlänge/Falun . Håll koll på U-värdet, ju lägre U-värde man har desto mindre värmeförluster blir det i slutändan. Beräkningarna ska enbart ses som vägledande då vissa uppskattningar har gjorts.

Fönstertyp

U-värde

Värmeförlust

Tvåglasfönster

2,5–2,8

4333

kWh/år

Moderna tvåglasfönster

2

3270

kWh/år

Treglasfönster

1,8–2,1

2943

kWh/år

Nytt energifönster

1

1635

kWh/år


Här kan du ladda ner Energimyndighetens broschyr om fönsterrenovering med energiglas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om energimärkta fönster från ledande tillverkare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glasbranschföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-23