Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Det gamla huset på Övre Dikarbacken, som revs under 1980-talet.

Det gamla huset på Övre Dikarbacken, som revs under 1980-talet.

Besökscentrum

På Dikarbacken finns två äldre gårdslägen, Övre och Nedre Dikarbacken. Vid Nedre Dikarbacken, som är i privat ägo, finns den äldre bebyggelsen bevarad. Vid Övre Dikarbacken fanns tidigare ett bostadshus och två ekonomibyggnader. Dessa byggnader revs i samband med att man planerade att planlägga området för ett nytt bostadsområde under 1980-talet. Idag finns inga synliga rester av dessa byggander på platsen, men den öppna marken och de bevarade stenmurarna och odlingslämningarna skapar fortfarande en karaktär av öppen inägomark.

I samband med att kulturreservatet bildas planerar Falu kommun att skapa ett besökscentrum vid Övre Dikarbacken och återuppföra byggnader vid det gamla gårdsläget, för att skapa en bild av den historiska miljö som tidigare har funnits där. Det kommer också att behövas en besöksparkering för området, för att kunna erbjuda besökare en trygg parkering och för att motverka olovlig parkering längs vägar och andra platser i området.

Utöver byggnader och parkering kommer stigen mellan Övre och Nedre Dikarbacken att förstärkas med grus så att den blir mer tillgänglig. Upplevelsen ska fortfarande vara att du rör dig i naturen i ett värdefullt kulturlandskap. Det kommer också att komma upp informationsskyltar på valda platser inom området.

Det rivna uthuset vid Övre Dikarbacken.

Det rivna uthuset vid Övre Dikarbacken.

Sidan uppdaterad 2023-11-22