Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fem tjejer dansar och hoppar

Kulturskolan

Välkommen till oss!

På Kulturskolan kan du spela fiol, gitarr, trombon eller något annat spännande instrument. Du kan också sjunga i kör, dansa, spela teater och hålla på med konst och slöjd. Den största delen av vår verksamhet finns i Kulturhuset tio14!

Vårterminen 2021 - konsekvenser av ytterligare nationella restriktioner med anledning av Covid19

Vi gör vårt yttersta för att hålla igång den viktiga verksamheten på Kulturskolan och arbetar intensivt för att ställa om till distansundervisning från vecka 2 utifrån rådande direktiv. Vi längtar efter er och förstår att detta blir annorlunda för oss alla, men tillsammans hjälps vi åt för att det ska bli så bra som möjligt! Förändringarna nedan gäller så länge nuvarande restriktioner kvarstår, det vill säga till och med 24 januari. Vid en eventuell förlängning återkommer vi med ny information.

Detta gäller för elever på Kulturskolan i samband med terminsstart 2021

 • Samtliga enskilda elever kommer att erbjudas distansundervisning. I första hand under samma schemalagda tid som tidigare termin. Om det inte fungerar kommer eleven och läraren överens om en ny tid. Undervisningen kan också komma att bestå av hemuppgifter, pedagogiska länkar och digitalt arbetsmaterial. Alla elever kommer att få besked om vad som gäller av sin lärare.
 • En erbjuden tid för digital lektion eller pedagogiska hemuppgifter jämställs med ordinarie undervisning, och räknas in i det garanterade antal tillfällen som ingår i terminsavgiften.
 • För grupper, ensembler och orkestrar ser möjlighet till distansundervisning olika ut och erbjudande om detta sker i dialog med respektive lärare. Där distansundervisning inte är möjlig skjuts terminsstarten upp till 25 januari, under förutsättning att rådande restriktioner lättar.
 • Kulturskolans körverksamhet startar från den 25 januari, förhoppningsvis på plats. Skulle restriktionerna kvarstå får respektive kör information från sin körledare hur körterminen kommer att se ut.
 • Kulturskolans dansgrupper kommer att starta med distansundervisning i form av digitala lektioner och förinspelat material från den 25 januari. Därefter avgör rådande restriktioner om det blir fortsatt distansundervisning eller lektioner på plats.
 • För Kulturskolans teatergrupper ser starten lite olika ut: Kreativ teater åk 7-8 och Fördjupad teater åk 9 + gymnasiet startar med distansundervisning från och med vecka 2. Teaterlek, Kreativ teater åk 5-6 och Kreativ teater åk 6-7 startar vecka 4. Rådande restriktioner avgör om starten för grupperna vecka 4 blir via distansundervisning eller lektioner på plats.
 • Vi kommer tyvärr inte att kunna ta in några nya elever så länge restriktionerna kräver omställning till distansundervisning.
 • Man kan inte pausa sin plats på Kulturskolan med hänvisning till att undervisningen sker på distans.
 • Terminsstarten för den öppna verksamheten i Kulturhuset tio14, Kulturfabrikens turnéverksamhet i Bjursås och samarbete med skolan skjuts fram till den 25 januari. Skulle restriktionerna förlängas tar vi nytt beslut då.
 • Kulturhuset tio14 är stängt för allmänheten till och med 24 januari.
 • Vi har tagit fram tips och rådPDF kring vad du som elev och vårdnadshavare kan förvänta er när det gäller digital undervisning hos oss, med information om digitala plattformar.

Övrig verksamhet

Kulturskolan på turné - ett Kulturrådsfinansierat projekt (paus tills vidare)

Kulturfabriken, årskurs 2–3
Prova på att spela rytminstrument, sjunga, dansa och leka tillsammans med Kulturskolans lärare Anna-Maria och Kristina.

Flöjtlek, årskurs 1
Prova på att spela tvärflöjt på Flöjtlek med Christine. Vi gläntar på dörren till musikens värld och har roligt ihop! Instrument lånar du av oss.

Kulturskolan har under hösten besökt Sågmyra och kommer till Bjursås efter årsskiftet.

Verksamhet för yngre barn (paus tills vidare)

Vi erbjuder verksamhet för de yngsta vilket inkluderar Sagolek, Babysång och Färg- och formlek. Dessa aktiviteter är för familjer med små barn på dagtid. Det är gratis men eftersom det är begränsat antal platser behöver du anmäla dig för en hel termin via anmälanöppnas i nytt fönster

Verksamhet i grundskolan (paus tills vidare)

Vi har projekt i grundskolan där våra lärare erbjuder bland annat konstvisningar och dramapedagogik. Vi besöker även skolorna med våra Kulturteam där vi använder de estetiska ämnenas olika inriktningar och uttryck, i syfte att stärka gruppen och främja språket.

Musikteori

Vi erbjuder gratis undervisning i musikteori!

Undervisningsform och avgifter

Undervisningsform

Undervisningen sker antingen som enskild lektion eller i grupp och kostar lite olika beroende på det. Vill du spela tillsammans med andra har vi många olika ensembler och grupper som träffas varje vecka under terminen.

Undervisning på skoltid

Undervisning under skoltid kommer att erbjudas i dialog med rektor, lärare och föräldrar. Våra lärare åker till grundskolor där de har tre och fler elever i första hand.

Avgifter

Läsa om kostnader under sidan Avgifter.

Läsårstider

Kulturskolan följer grundskolans läsårstider, även när det gäller studiedagar och lov.

Två tjejer sitter på en scen och spelar på var sin harpa.

Kö till ämneskurser

Några av våra verksamheter har en viss väntetid för att en plats ska bli ledig. Läs mer om dessa på sidan Kulturskolans kö.

Anmälan och uppsägning av plats

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan

Uppsägning av plats

Uppsägning av platsöppnas i nytt fönster

Hur vet jag om jag fått en plats?

​Om du får en plats på Kulturskolan kommer någon av våra lärare höra av sig till dig i början på terminen. Ibland kan det också bli en plats ledig under terminen, även då hör vi av oss till dig. När du har fått en plats hos oss får du prova en gång utan kostnad sedan utgår full terminsavgift.

Kontakt

Kontakta gärna oss via kommunens kontaktcenter, telefonnummer 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2021-01-14