Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Uppsägning av plats

Den elev som har tackat ja till en plats på Kulturskolan behåller den tills platsen sägs upp. För att avsluta en plats behöver du som är vårdnadshavare/räkningsmottagare fylla i formuläret här nedan.
Platsen avslutas när uppsägningen mottagits av administrationen.
Tänk också på att meddela läraren.

UppsägningsformulärVar noga med att kontrollera att det syns ett svarsmeddelande på sidan när du klickat på Skicka uppsägning av plats. Du kommer också att få en bekräftelse till den e-postadress du angett.

Full terminsavgift för påbörjad termin

Vill du avsluta din plats behöver du säga upp den så fort som möjligt innan nästa termin börjar. Full avgift gäller vid påbörjad termin.
Att bara meddela avslut till läraren räknas inte som uppsägning av plats.

För nya elever

En elev som fått plats på ett nytt ämne erbjuds alltid en gratis provlektion. Om du inte vill fortsätta måste det meddelas innan nästa planerade lektion, annars gäller full terminsavgift.

Återlämna instrument

Om du hyrt instrument så ska det återlämnas snarast efter uppsägning.
Instrument som hyrts eller lånats på Kulturskolan lämnas tillbaka till läraren eller till Kulturskolans personalkontor på plan 4 i Kulturhuset tio14. Instrumenthyran återbetalas inte. Om instrumentet inte återlämnas faktureras man för hela instrumentkostnaden.
Instrument som hyrts av en extern firma ska lämnas tillbaka dit.

Sidan uppdaterad 2024-02-15