Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter

Deltagaravgift för att vara med i Kulturskolans verksamhet

Vi debiterar en gång per termin. Höstterminens faktura kommer i oktober och för vårterminen kommer fakturan i mars. Om man tidigare har anmält e-faktura eller autogiro i Falu kommun debiteras man automatiskt även för Kulturskolans avgift. 

Betalar du för en ämneskurs ingår även orkester, ensemble och musikteori, om du väljer att delta i dessa aktiviteter. Som elev i Kulturskolan får du även vara med på våra konserter och föreställningar.

Nytt rabattsystem

Från och med höstterminen 2024 kommer Kulturskolan att ta bort ämnesrabatten. I stället införs en syskonrabatt.

Bakgrund till beslutet är en utredning som visar att syskonrabatt gynnar jämlik tillgång till kultur för barn – oavsett deras familjekonstellation eller ekonomiska förutsättningar.

Så här fungerar syskonrabatten:

  • Barn nummer ett är första barnet som skrivs in i Kulturskolan.
  • ·För barn ett betalas full kursavgift.
  • För barn nummer två, från samma familj, ges en rabatt på 25 procent på den billigaste kursen som barnet är inskriven på.
  • För efterföljande barn från samma familj, från och med barn nummer tre, ges en rabatt på 50 procent på den billigaste kursen respektive barn är inskriven på.
  • För att vara berättigad till rabatten ska syskonen vara folkbokförda på samma adress och ha samma faktureringsadress.
  • Rabatten tillämpas automatiskt vid registrering när de ovan nämnda kriterierna är uppfyllda.

 

Avgifter per termin

Kör

300 kr

Instrumentundervisning i grupp, 4 och fler deltagare

625 kr

Dansgrupp

600 kr

Teatergrupp

600 kr

Slöjdgrupp

600 kr

Konstgrupp

600 kr

Låtskrivarkurs

600 kr

Ämneskurs instrument/solosång

830 kr


Eventuell instrumenthyra och kostnad för notböcker tillkommer.

Garanti

Kulturskolan har en garanti för ett antal lektionstillfällen på ett läsår. Om Kulturskolan inte kan leva upp till garantin kommer justering av fakturan att göras i efterhand. Observera att om eleven är sjuk eller ställer in så räknas det som ett erbjudet lektionstillfälle.

Avgiftsregler

För dig som är ny elev erbjuder vi en gratis provlektion. Därefter gäller full terminsavgift om inte platsen har sagts upp innan nästa lektionstillfälle.

För dig som redan är elev har du kvar din plats så länge som du inte meddelar att du vill säga upp den. Full terminsavgift gäller vid påbörjad termin.
Att bara meddela avslut till läraren räknas inte som uppsägning.

Tänk på att lämna tillbaka det instrument du eventuellt hyr, när du avslutar din plats.
Efter terminsstart sker ingen reducering eller återbetalning av avgift för innevarande termin. Det gäller även instrumenthyra.

Sidan uppdaterad 2024-05-31