Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som målar

Kultur i skola och förskola

En del av vår verksamhet vänder sig direkt till skolor, förskolor och fritidshem. Där får barn och pedagoger möta olika slags kulturpedagogisk verksamhet i kulturskolans utbud.

Utbud

På kultur- och fritidsförvaltningen finns lärare och pedagoger inom musik, dans, drama/teater, konst och slöjd. Inom verksamheten finns även Naturskolan

På förskolor och grundskolorna finns kultur- och naturombud som fungerar som en länk mellan kulturverksamheten och skolan. Ombuden är en brygga mellan våra förvaltningar för kommunikation, information och inspiration. Har din förskola/skola inget ombud? Kontakta cecilia.saxe@falun.se

Informationen kring utbuden som erbjuds, anmälan och praktiskt skickas till skolor och förskolor, både till ombud och via rektorer.

Konstpedagogik

Konstpedagogen erbjuder konstvisningar för grundskolans årskurs F-9 och förskolan och det är olika teman för varje termin. Där ingår även eget skapande och samtal kring olika konstverk. Konstpedagogen är också del av återkommande projekt inom Skapande skola.

Dramapedagogik

Dramapedagogen erbjuder varje år äldre förskolebarn ett Sagoäventyr ute på förskolor och dagverksamhet med lek, sång och rörelse. Schema skickas ut via förskolornas rektorer.

I början av höstterminen erbjuds åk 7 ett Lära-känna-pass med dramaövningar för att eleverna ska lära sig namnen på varandra, få en positiv upplevelse tillsammans samt att lära känna varandra bättre.

Kulturteam

Ett erbjudande för årskurs 2 innehållande musik, dans, drama och skapande. Två av Kulturskolans lärare arbetar med klassen i klassrummet en lektion i veckan, under en period av sex veckor. Lektionerna brukar följa ett tema, antingen som förslag från kulturpedagogerna eller efter önskemål av klassläraren. Arbetet grundar sig i användning av de estetiska ämnenas olika uttryck, för att bland annat stärka gruppen och främja språkinlärningen, i enlighet LGR 22.

Projekt Gamla Staberg

Världsarvshistoria för åk 5 där skapande, drama och enklare odling vävs in med fakta om världsarvet. En heldag i maj med Kulturskolans pedagoger. Erbjudandet skickas till ungefär 10-15 klasser per år.

Bubblan

Under en lektion i veckan får eleverna arbeta med estetiska uttryck, främst med ämnena dans, drama och musik. Vi övar på eget skapande och samarbete, rörelse, sång och fantasi. Träning på språk och kommunikation kommer med på köpet. Projektet riktar sig till eleverna på Centrum för flerspråkighet, CF.

Musikteater

Kulturskolan erbjuder musikteaterföreställning för barn i förskola och förskoleklass i åldern 4-6 år i Kulturhuset tio14. Kulturskolans elever är teatermusiker och kulturskolans pedagoger agerar i föreställningen.

Mitt i Musiken

Ett återkommande erbjudande som riktar sig till årskurs 2. Några av kulturskolans musikpedagoger bildar en ensemble och ger en konsert där eleverna bjuds in att sitta mitt i musiken och ta del av hur våra orkesterinstrument låter och ser ut. Eleverna får även vara delaktiga i vissa musikaliska inslag.

Kanske ännu mer...

Det kan även komma att bjudas in till workshops eller föreställningar under årets gång. Information skickas i så fall via kultur- och naturombud.

Fortbildning för pedagoger

Konstpedagogik

Vi skapar, tittar och inspireras av konst och olika material som prövas enskilt och i grupp. Friskvård eller utveckling för ditt arbetslag utifrån de önskemål som är aktuella på din arbetsplats just nu. Kostnad: 350 kr per deltagare och tillfälle.

Kontakt: Ewa Lindgren, konstpedagog, e-post ewa.lindgren@falun.se

telefon 023-829 41.

Dramapedagogik

På förfrågan kan vi erbjuda en fortbildning inom till exempel Berättande, Dramaövningar för lek och lärande, Lek-en-bok (drama + barnbok) eller Forumspel.

Kostnad: 350kr per deltagare och tillfälle (ca 90-120 minuters workshop)

Kontakt: Cecilia Saxe, dramapedagog, e-post cecilia.saxe@falun.se,

telefon 023-825 57

Inspobanken

Här finns material som ni kan använda med era klasser/grupper. Olika slags övningar för olika åldrar, exempelvis skaparuppgifter, rytmik/sång, interaktiva digitala sagoäventyr för de yngre mm. Det finns beskrivningar på varje övning kring upplägg, syfte, tänkt åldersgrupp osv. De flesta klippen kan användas direkt med klassen/gruppen då tilltalet är direkt. Men du som pedagog kan med fördel kika igenom det på egen hand i förväg.

Spara länken och återkom gärna till den emellanåt, nya filmer kan dyka upp när man minsta anar det.

https://tinyurl.com/inspobanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2024-05-22