Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som målar

Kultur i skola och förskola

En del av vår verksamhet vänder sig direkt till skolor, förskolor och fritidshem. Där får barn och pedagoger möta olika slags kulturpedagogisk verksamhet.

Verksamhet i skolor och förskolor

På kultur- och fritidsförvaltningen finns musiklärare, danslärare, dramapedagoger, konstpedagoger samt naturskolepedagoger. På skolorna finns kulturombud som fungerar som en länk mellan kulturverksamheten och skolan. De informerar lärare och pedagoger om vad det finns inom den kulturpedagogiska verksamheten.

  • Konstpedagogen erbjuder konstvisningar för grundskolans årskurs F-9 och förskolan. Olika teman för varje termin. Där ingår även eget skapande och samtal kring olika konstverk.
  • Dramapedagogen erbjuder olika dramautbud för förskolan upp till årskurs 9. Det kan vara lära-känna-pass eller tema-pass. För förskolebarn finns Sagoäventyr med lek, sång och rörelse.

Kulturteam

Musik, dans, drama, skapande erbjuds årskurs 2 i ett så kallat kulturteam. Det innebär att två av Kulturskolans lärare arbetar tillsammans med klassläraren under en period av sex veckor. Syftet är att hjälpa till att uppfylla de övergripande målen i Lgr11 kapitel 1 och 2. Arbetet grundar sig i användning av de estetiska ämnenas olika uttryck, för att bland annat stärka gruppen och främja språkinlärningen.

Projekt Gamla Staberg

Världsarvshistoria för åk 5 där skapande och drama vävs in med fakta om världsarvet. En heldag i maj med Kulturskolans pedagoger.

Bubblan

Under en lektion i veckan får eleverna arbeta med estetiska uttryck, främst med ämnena dans, drama och musik. Vi övar på eget skapande och samarbete, rörelse, sång och fantasi. Med på köpet får vi träna på kommunikation och språk. Projektet riktar sig till eleverna på Centrum för flerspråkighet, CF.

Musikteater

Kulturskolan erbjuder musikteaterföreställning för förskolebarn i åldern 4-6 år i Kulturhuset tio14. Kulturskolans elever är teatermusiker och lärarna agerar.

Mitt i Musiken

Ett återkommande erbjudande som riktar sig till årskurs 2. Kulturskolans pedagoger bildar en ensemble där bjuds eleverna in att sitta mitt i ensemblen och ta del av hur våra orkesterinstrument låter och ser ut. Eleverna får även vara delaktiga i vissa musikaliska inslag.

Rockmusikens historia

Ett erbjudande till årskurs 5 att komma till Kulturhuset tio14. Kulturskolans pedagoger spelar och berättar om rockmusikens höjpunkter genom historien.

Kulturlådor

Kulturskolan har lådor till utlåning som innehåller kulturpedagogiskt material med olika teman. De finns att beställa via Insidan under Tjänster och beställningar.

Fortbildning för pedagoger

Konstpedagogik

Vi skapar, tittar och inspireras av konst och olika material som prövas enskilt och i grupp. Friskvård eller utveckling för ditt arbetslag utifrån de önskemål som är aktuella på din arbetsplats just nu. Kostnad: 350 kr per deltagare och tillfälle.

Kontakt: Ewa Lindgren, konstpedagog, e-post ewa.lindgren@falun.se,

telefon 023-829 41.

Dramapedagogik

Vad tycker du? Samarbetsövningar, gestaltande övningar med tema vänskap och relationer. Kanske söker du inspiration och material att använda i dina egna grupper eller vill du boka en härlig kväll tillsammans med kollegorna i Kulturhuset tio14. Kostnad: 350 kr per deltagare och tillfälle.

Kontakt: Cecilia Saxe, dramapedagog, e-post cecilia.saxe@falun.se,

telefon 023-825 57

Sidan uppdaterad 2022-09-09