Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två kvinnor som håller om varandra

Vikarieanskaffning personlig assistans

Det här säger lagen

Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen bistå med vikarie vid aktut extraordinär situation, eller att svara för ekonomiskt stöd som motsvarar den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro, och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.

Vikarieanskaffning

Falu kommun har valt att lägga ut utförandet av personlig assistans på entreprenad. Shamsen är det företag som utför den personliga assistansen om en person väljer kommunen som assistanssamordnare.

I avtalet mellan Shamsen och Falu kommun ingår att Shamsen ska säkerställa anskaffningen och kontinuiteten av vikarier både inom den egna verksamheten och för de alternativa utförarna (kommunens basansvar). Det handlar om när en akut extraordinär situation uppstår och det ordinarie assistansbolaget har uttömt alla sina egna personalresurser.

Shamsen

Telefon: 0241–10288 alternativt 070-7866442

Sidan uppdaterad 2019-10-01