Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två kvinnor som håller om varandra

Vikarieanskaffning personlig assistans

Det här säger lagen

Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen bistå med vikarie vid akut extraordinär situation, eller att svara för ekonomiskt stöd som motsvarar den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro, och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.

Vikarieanskaffning

Falu kommun har valt att lägga ut utförandet av personlig assistans på entreprenad. Assistansporten AB är det företag som utför den personliga assistansen om en person väljer kommunen som assistanssamordnare.

I avtalet mellan Assistansporten AB och Falu kommun ingår att Assistansporten ska säkerställa anskaffningen och kontinuiteten av vikarier både inom den egna verksamheten och för de alternativa utförarna (kommunens basansvar). Det handlar om när en akut extraordinär situation uppstår och det ordinarie assistansbolaget har uttömt alla sina egna personalresurser.

Frågor att besvara vid behov av vikarie

För att Assistansporten AB ska kunna ge så god assistans som möjligt vid vikarietillsättande så är det viktigt att de får svar på följande frågor.

  1. Är personen i behov av medicinering?
  2. Hjälpmedelshantering, habiliterande och rehabiliterande insatser?
  3. Vilket behov av bemanning/behov av hjälp har personen under dygnet?
  4. Har personen annan sjukvårdande åtgärd (till exempel kateter eller stomi)?
  5. Vilken delegation krävs? Ordinarie bolag ansvarar för att ordna med att medicinering och övrig vård utförs av person med aktuell delegation.
  6. Hur är personens förmåga att kommunicera?
  7. Är det något som är viktigt att veta runt eventuell sjukdom?
  8. Finns det risk för smitta?
  9. Finns uppdaterade skriftliga rutiner hos personen?
  10. Övrigt viktigt att tänka på? förflyttningar mm.

Kontakt

Assistansporten AB

Telefon: 08-37 16 16

Sidan uppdaterad 2023-08-28