Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Exempelsamling TA-planer

Här är exempel på TA-planer som du kan använda när du ska ta fram en TA-plan för arbete på gator där kommunen är väghållare.

Uppställning av container Pdf, 190.6 kB.

Gräva gång- och cykelbana Pdf, 280.5 kB.

Skylift på gågata och gång- och cykelväg Pdf, 416.1 kB.

Skylift på väg Pdf, 670.4 kB.

Arbete i refug vid korsning Pdf, 829.2 kB.

Arbete i rondell, enfilig Pdf, 732.8 kB.

Arbete i rondell, tvåfilig Pdf, 539.8 kB.

Fast arbetsplats. Tillfällig gång- och cykelväg i körbana. 1 fil för fordonstrafik Pdf, 397.4 kB.

Fast arbetsplats. Tillfällig gång- och cykelväg i körbana. 2 filer för fordonstrafik Pdf, 563.6 kB.

Byggnadsställning trottoar Pdf, 518.4 kB.

Byggnadsställning trottoar samt del av väg Pdf, 529.6 kB.

Byggnadsställning på gång- och cykelväg och gågata där viss fordonstrafik förekommer Pdf, 170.1 kB.

Fast arbetsplats. Gräva gata, trottoar avstängd Pdf, 422.4 kB.

Fast arbetsplats. Gräva gata, trottoar ej avstängd Pdf, 417 kB.

Gräva i gatan, fiber Pdf, 450.7 kB.

Arbete vid sidan av väg Pdf, 527.6 kB.

Kortvarigt arbete, max 15 min Pdf, 149.5 kB.

Intermittent arbete, skötsel av grönytor, a Pdf, 186 kB.

Intermittent arbete, skötsel av grönytor, b Pdf, 191.8 kB.

Intermittent arbete, skötsel av grönytor i refug Pdf, 300.3 kB.

Intermittent arbete, t.ex. sopning Pdf, 141.5 kB.

Observera att vid avstängning av gata måste tillfällig lokal trafikföreskrift sökas. Nedan finns två exempel på detta.

Avstängd gata, max 8 timmar Pdf, 518.7 kB.

Avstängd gata, mer än en dag Pdf, 549.1 kB.

Sidan uppdaterad 2020-08-25