Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Äldre man som skrattar och kramas av assistent.

Omvårdnadsförvaltningen

Vår värdegrund

Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun arbetar sedan många år tillbaka utifrån en gemensam värdegrund: Värdegrundsblomman. Värdegrunden beskriver ett gemensamt förhållningssätt.

Läs mer om Omvårdnadsförvaltningens värdegrundsblomma här.PDF

Värdighetsgarantier

Garantierna är till för alla användare av Falu kommuns tjänster inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt dagverksamhet. De omfattar:

 • Inflytande och självbestämmande
 • Gott bemötande, respekt och integritet 
 • Trygghet och kontinuitet 
 • Genomförandeplan 
 • Avgiftsfri avlösning 
 • Måltider 
 • Planerad växelvård. 

I foldern Värdighetsgarantier finns förklaringar om vad värdighetsgarantierna innebär för användaren.

Värdighetsgarantier, folderPDF

​Följande lagar styr omvårdnadsförvaltningens arbete:

 • Socialtjänstlagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Patientsäkerhetslagen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Förvaltningslagen
 • Lag om bostadsanpassningsbidrag

Information

Vet du vilken hjälp vi erbjuderPDF

Säg vad du tycker

Är du inte nöjd med den vård och omsorg du får, vill vi gärna höra dina synpunkter eller klagomål genom att du kontaktar ansvarig chef, handläggare eller någon annan på omvårdnadsförvaltningen. Ring 023-830 00, eller fyll i webbformulär, eller skicka in dina synpunkter och klagomål på blanketten Säg vad du tycker.PDF

Ansvariga

Omvårdnadsförvaltningen styrs av omvårdnadsnämnden och omvårdnadschefen.

Ordförande i omvårdnadsnämnden

Camilla Sparring
E-post: camilla.sparring@falun.se

Omvårdnadschef

Kristina Bergenstråle
E-post: kristina.bergenstrale@falun.se

Tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska

Maria Carlén Brodén
E-post: maria.broden@falun.se

Ulla Uhlin
E-post: ulla.uhlin@falun.se

Kontor under förvaltningen

För förvaltningens ansvariga på respektive kontor och avdelning, se sidan Omvårdnadsförvaltningens organisation.

Sidan uppdaterad 2020-06-24