Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två äldre personer som håller varandras händer

För äldre - minska risken för brottsutsatthet

Generellt är äldre utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre personer, men i relation till utsattheten upplever de samtidigt en hög grad av otrygghet. Äldre är särskilt sårbara för vissa brott, där gärningspersoner utnyttjar såväl fysisk svaghet som ovana på nätet.

Det är viktigt att uppmärksamma och förebygga brott mot äldre då brotten ofta kan få särskilt allvarliga konsekvenser. (BRÅ, Brottförebyggande rådet, 2018)

BRÅ:s rapport om brott mot äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisens rapport om bedrägerier mot äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren har tillsammans tagit fram tips och utbildningsmaterial för att hjälpa äldre att förebygga att de utsätts för de vanligaste typerna av brott som riktas mot just äldre. Materialet kan både användas av enskilda eller som material för gruppmöten och studiecirklar.

Stöld och bedrägerier i hemmet

Broschyr om brott som sker i hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film om brott som sker i hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöld och bedrägerier i offentlig miljö

Broschyr om brott som sker i offentlig miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film om brott som sker i offentlig miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bedrägerier som sker via telefonen, internet eller brev

Broschyr om brott via telefon, internet och brevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film om brott via telefon, internet och brevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möteshandledning till gruppledare

Instruktionsfilm till mötenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mötesmanuallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bildspel för mötesinledningPowerpoint

Mer information

Faluns brottsförebyggande arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faluns lokala brottsförebyggande rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-03-16