Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter för avloppsärenden

När du ansöker om tillstånd, lämnar in en anmälan eller när miljöavdelningen gör tillsyn får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

 

Taxorna gäller fr.o.m. 1 januari 2024 t.o.m. 31 december 2024.

Avgifter för avloppsärenden
Inrättande av WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten.10 696 kr
Inrättande av WC-avlopp till sluten tank.4 011 kr
Inrättande av BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp).5 348 kr
Inrättande av BDT-avlopp inom vattenskyddsområde med fastställda föreskrifter.5 348 kr
Inrättande av BDT-avlopp och WC-avlopp till sluten tank vid ett och samma tillfälle.6 685 kr
Inrättande av WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten med urinsortering.5 348 kr
Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (10-25 personekvivalenter).13 370 kr

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (26-100 personekvivalenter).14 707 kr

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (101-200 personekvivalenter).16 044 kr

Omprövning av avloppsanläggning med tidsbegränsat tillstånd / tillsyn av avloppsanläggning.4 011 kr
Tillståndspliktig ändring av befintlig anläggning.4 011 kr

Anmälningspliktig ändring av befintlig anläggning.2 674 kr
Begäran om komplettering av uppgifter som enligt ansöknings/anmälningsblanketten ska bifogas ansökan/anmälan.1 337 kr
Tillsyn på initiativ av myndighetsnämnden eller till följd av befogat klagomål.1 337 kr per timme
Anmälan om eget omhändertagande av restprodukt från torrtoalett (latrin, urin och aska) på den egna fastigheten.1 337 kr *
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll i slamtömning1 337 kr

 

* Vid anmälan samtidigt som inrättande av BDT-avlopp så sätts avgiften ner.

Sidan uppdaterad 2024-01-09