Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Slam och latrin

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en egen avlopps­anläggning som behöver tömmas regelbundet. Det är Falu Energi & Vatten som ansvarar för slamtömningen.

Här hittar du information om slamtömning hos Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängt slamtömningsintervall

Vid låg belastning, exempelvis fritidshus, finns möjlighet att ansökan om förlängt slamtömningsintervall (slamtömning vartannat år).

Här hittar du blankett för ansökan om förlängt slamtömningsintervall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppehåll slam

Uppehåll av slamtömning kan ges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran ska ha kommit in senast en månad före uppehållsperioden.

Här hittar du blankett för ansökan om uppehåll i hämtning av slam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompostering av latrin

Att omvandla sin egen latrin till ett näringsrikt jordförbättringsmedel är inte svårt men det kräver lite planering, kunskap och eget arbete. Komposten ska skötas så att olägenheter inte uppstår, till exempel luft som stör omgivningen. Enligt miljöbalken är du skyldig att anmäla eget omhändertagande av latrin med mera till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Här hittar du regler för kompostering av latrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du blankett för anmälan om kompostering av latrin med mera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du betalar en avgift

Allt arbete som miljöavdelningen gör betalar du som fastighetsägare en avgift för. Se sidan Avgifter för avloppsärenden Öppnas i nytt fönster. för mer information.

Sidan uppdaterad 2024-06-27