Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gatunamn D - E

Nedan listas Faluns gatunamn som börjar på D till och med E.

Daglösvägen

Ligger i stadsdelen Daglöstäkten. Själva gården Daglösa tros ha blivit ödelagd av det stora skyfallet 1666 (se Skyfallsvägen). Förklaringen till namnet Daglösa varierar från brist på dagsljus (kanske på grund av tät skog) till Dagfinns äng. En gård Dagfinnsarvet var belägen ungefär vid nuvarande järnvägsstationen och införlivades på 1600-talet med egendomen Noret.

Dahls väg

Ett allmänt vedertaget namn som fastställdes 1992. Vägen går nära den villa där lasarettsläkare Stig Dahl (1923-2007) bodde.

Daljunkaregatan

Den så kallade Daljunkern var en man som år 1527 dök upp i Dalarna och påstod sig vara Sten Sture d y:s son Nils Sture. Han avslöjades så småningom som bedragare. Hans verkliga namn var Jöns Hansson från Björksta socken i Västmanland. Avsikten med bedrägeriet var att göra anspråk på Sveriges tron.

Dalkarlsgränd

En av de gator vilkas namn syftar på stadsdelen Östanfors gamla roll som den stadsdel där bönderna från dalasocknarna längre norrut tog nattkvarter när de kom till Falun, till exempel till marknaderna. Se även Moragatan och Utmelandsgränd.

Daniels väg

Fyra vägar i Främby har fått namn efter personer med anknytning till den gamla frälseätten Svinhuvud, som bodde i trakten under medeltiden. Bergsmannen Daniel Torkilsson hade Främby som sin huvudgård i mitten av 1500-talet. Han adlades 1581, hade ett vitt svinhuvud på röd botten som vapensköld och räknas som stamfar för den adliga ätten Svinhufvud i Westergötland.

Övriga namn i denna grupp är Peders väg, Ingels väg och Torkils väg.

Dejstolsvägen

Dejstolen är en ö i sjön Runn. Enligt en gammal sägen har den tidigare hetat Digerstolen, eftersom man lär ha begravt offer för Digerdöden där. Även flera andra vägar i Källviken har fått namn efter öar i Runn.

Dora Lindgrens väg

Operasångerskan Dora Lindgren (1911-1992) var en av sin tids främsta svenska sopraner. Hon växte upp i Bjursås. 1939 debuterade hon som Michaela i Carmen på Stockholmsoperan. Senare var hon bland annat engagerad vid Stora teatern i Göteborg. Under några år turnerade hon med Covent Garden Opera. Åren 1961-1977 var hon verksam som sångpedagog i Chicago och därefter i Stockholm.

Ekhagsvägen

Belägen vid Harmsarvet nordväst om Falu gruva. I mitten av 1600-talet hade bergmästaren Hans Philip Lybecker byggt om den gamla bergsmansgården till en ståndsmässig bostad och anlagt en vacker trädgård. 1648 fick han besök av drottning Kristina. Hon tyckte – enligt folktraditionen – att det saknades ädla lövträd och skickade därför plantor av ek och lind samt fruktträd till Lybecker. Ekarna gav upphov till Ekhagen intill gården, och fortfarande finns några riktigt gamla träd kvar.

Ekpersvägen

Åkaren Ek Per Andersson (1816-1892) från Åhl bodde på Gamla Herrgården men hade sina jordägor i Nedre Varggården och nuvarande Stenslund, där vägen finns.

Engelbrektsgatan

Hette fram till mitten av 1800-talet Nedre Långgatan.

Uppkallad efter rikshövitsmannen och frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson (död 1436). I sin kamp mot den danske fogden Jösse Eriksson talade Engelbrekt på hösten 1433 till menigheten i Stora Tuna och vid midsommartiden året därpå ledde han den upprorshär av bönder och bergsmän som stormade och brände ner underfogdens residens, Borganäs fäste vid Borlänge.

En del äldre historiker har menat att Engelbrekt bodde i trakterna av Kopparberget. Annars anses det bevisat att han hörde hemma i Norberg i Västmanland.

Sedan 1919 står Engelbrekt staty på Stora torget i Falun. Mannen bakom verket hette Karl Hultström

Ernst Rolfs gata

Sångaren och revykungen Ernst Rolf föddes 1891 på Styraregatan 28. Som 14-åring började han sin sångarbana på festplatsen Surbrunn vid Dalregementet och 1908 gjorde han stor succé i samband med den första Barnens Dag i Falun, vid utvärdshuset Kullen. 1917 fick han sitt stora genombrott med Fenixcabareten i Stockholm och från 1920 till sin död 1932 var han Sveriges okrönte revykung.

År 1948 uppsattes en porträttbyst av Ernst Rolf, skulpterad av Arvid Backlund, vid Kullen. 1986 flyttades den till Hästparken på Elsborg, ett kvarter nedanför Rolfs födelsehem. I juni 1987 döptes f d Hästtorgsgatan, som leder rakt ner till bysten, om till Ernst Rolfs gata.

Esplanaden

En esplanad är ett promenadstråk i en stad, framförallt i en allé i mittsträngen av en bredare gata eller en strandpromenad.

/Wikipedia.

Esplanaden i Falun tycks ha börjat anläggas någon gång efter sekelskiftet 1900. På en karta från 1912 kallas den Nya Kyrkogårdsvägen (chaussén), men på kartan från 1916 har den bytt namn till Esplanaden. Dess sydöstra ände var grinden till Kungsarvets eller Norslunds kyrkogård (anlagd 1884).

Sidan uppdaterad 2021-03-01