Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Krislåda med matvaror, spritkök och ljus

Foto: MSB

Kommunens och din egen beredskap inför kriser

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar.

Det offentliga och kommunen ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Mer om kommunens krishantering

Sök din trygghetspunkt i Falu kommun

Tips till din krislåda

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten (Hesa Fredrik)

Elavbrott

Hot mot dricksvatten

Skyddsrum

Poddavsnitt från Länsstyrelsen Dalarna: Om kriget kommer till Dalarna Länk till annan webbplats.

Information från andra aktörer

För människor som kommer till Sverige

Källkritik

Informationssäkerhet

Vård

Sidan uppdaterad 2022-03-10