Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utförandeintyg

Intyget ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen.

Avloppsanläggningen ska i väsentliga delar fotodokumenteras under arbetets gång. Av fotografierna ska den färdiga avloppsanläggningens läge på fastigheten framgå. Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna bedöma läggningsdjup samt tjocklek på de olika lagren där det är aktuellt. Det ska tydligt framgå vad fotografierna visar. Fotografierna ska skickas in tillsammans med utförandeintyget.

Skriv under utförandeintyget innan du skickar in det.

Här hittar du utförandeintyg Länk till annan webbplats.

Här hittar du exempel på bilder till utförandeintyget Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2023-11-27