Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Minireningsverk, kemisk fällning och fosforfilter

Inom 1-2 år från att minireningsverket är installerat gör vi tillsyn på avloppsanläggningen. Därefter utförs tillsynen med 5 års intervall. Tillsynens syfte är då att kontrollera att givet tillstånd följs och att anläggningen fungerar som den ska. Tillståndet innehåller villkor om slamhantering/slamtömning, egenkontroll, dokumentation av att egenkontrollen sker i en driftsjournal, att årlig funktionskontroll behöver utföras av servicepersonal eller motsvarande och att rapporten från utförd funktionskontroll sparas.

Du betalar en avgift för tillsynen

Allt arbete med tillsynen som miljöavdelningen gör betalar du som fastighetsägare en avgift för. Se sidan Avgifter för avloppsärenden för mer information.

Sidan uppdaterad 2023-11-27