Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Områdesvis tillsyn

Falu kommun har riktlinjer över hur tillsynen av små avloppsanläggningar ska gå till. Riktlinjen är att 5 procent av små avlopp ska få tillsyn varje år, inom 20 år har alla små avloppsanläggningar fått tillsyn. När tillsynen sker områdesvis sker tillsyn på alla fastigheter inom området förutom minireningsverk, avloppsanläggningar med kemisk fällning eller fosforfilter och tillstånd som är tidsbegränsade.

I följande områden har tillsyn skett:

En karta

2000 Vikasjön
2010 Stråtenbo och Kavelmora
2011 Smedsbo
2012 Olsbacka, Åkern, Vällgården
2013 Hillersboda, Önsbacksdammen, Vikasjön
2014 Andersbo, Bengtsarvet, Gårdvik, Hedgårdarna, Marnäs, Morbygden, Vallmora, Viksjöbäckens avrinningsområde och fastigheter runt Stora Aspan
2015 Enviksbyn, Marnäs, Björkboda, Vallbyn
2016 Slättberg, Boränget, Sveden, Andersbo, Sågsbo, Liljan och Kniva
2017 I området mellan Gårdvik och Sveden och längs Runns strand från Stora Källviken till Trumsveden
2018 Björsberg, Toftänget, Risänget, resterande avlopp runt Boränges-, Gruv-och Gårdvikssjön
2019 Tansbo samt resterande avlopp runt Toftan
2020 Runns östra strand (området mellan Eriksberg och Vika Sörbo), Rostberg samt Bergsgården (utanför verksamhetsområdet)

Så går tillsynen till som sker områdesvis

När vi bestämt område söker vi fram bebyggda fastigheter som ska ingå i tillsynen. Vi skickar ut en avloppsdeklaration som varje fastighetsägare ska besvara och där ägaren själv har möjlighet att bedöma sitt avlopp med hjälp av en checklista. Syftet med avloppsdeklaration är att få ett bra underlag, göra ägaren medveten om sitt ansvar för avloppet och ge ägaren en möjlighet att kontrollera sin anläggning.

Vi gör inspektioner på alla bad-, disk- och tvättavlopp samt de avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett och tillstånd. Om vi utifrån avloppsdeklarationen bedömer att anläggningen har brister får du underrättelsen direkt om kommande förbud.

Efter inspektionen får ägaren en tillsynsrapport eller underrättelsen om kommande förbud. När du fått underrättelsen har du alltid möjlighet att komma med synpunkter om vi har gjort en felaktig bedömning.

Du betalar en avgift för tillsynen

Allt arbete med tillsynen som miljöavdelningen gör betalar du som fastighetsägare en avgift för. Se sidan Avgifter för avloppsärenden för mer information.

Sidan uppdaterad 2023-11-27