Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Herrhagsgården

I Herrhagen i Falun ligger Herrhagsgården. Det är ett boende för dig med någon form av demensdiagnos eller för dig i behov av avlösning, utredning eller korttidsplats.

Boende inriktat på demens

Herrhagsgården har fem våningar med totalt 77 platser.

Aktivitet och stimulans

Dagarna planerar vi utifrån dina behov och önskemål. Vi prioriterar aktivitet och stimulans och vår stolthet är den vackra trädgården. Den kan du som boende nyttja året runt.

Aktiviteter

En personal arbetar enbart med att aktiviteter under vardagarna.

Stående aktiviteter varje vecka:

  • Måndag: Gymnastik
  • Tisdag: Café
  • Onsdag: Bingo
  • Torsdag: Filmvisning
  • Fredag: Fredagsfika

Utöver dessa planerade aktiviteter tillkommer också trubadurer och andra typer av aktiviteter varje månad. De dagliga aktiviteterna sker både som gruppaktivitet och individuellt.

Omvårdnad

Det finns personal dygnet runt. På vardagarna finns det tillgång till sjuksköterska dagtid, och på kvällar samt helger finns det joursköterska. Läkare kommer en gång i veckan eller oftare vid behov. Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut vid behov. Personalen arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund med fokus på trygghet, inflytande och gott bemötande.

Kvalitetsregister

I det dagliga arbetet utgår vi från Senior Alert som är ett kvalitetsregister. Det är ett systematiskt arbete för att förbygga undernäring, fall, ohälsa i munnen och trycksår för våra boende. 

Vi har som grund att jobba förebyggande i det dagliga arbetet då har vi BPSD registret (beteende och psykiskt symtom vid demens) som stöd.BPSD drabbar någon gång 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Förekomsten av BPSD kan innebära en minskad livskvalité för personen med demenssjukdom. För att nå framgång i behandlingen arbetar vi utifrån BPSD-registret med struktur och bemötande för att förbygga symptom. 

Kontaktman

I samband med inflytt får du en kontaktman. Det är den personal som du och dina anhöriga kommer att ha mest kontakt med. Vi utser kontaktman för att få ett strukturerat arbetssätt som också kan bidra till trygghet för dig och dina anhöriga.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Herrhagsgården:

  • Avdelning 3, telefon: 023-873 25
  • Avdelning 4, telefon: 023-873 26
  • Avdelning 5, telefon: 023-873 27
  • Avdelning 6, telefon: 023-873 28
  • Avdelning 7, telefon: 023-873 29

Adress Herrhagsgården: Herrhagsvägen 5, 791 75 Falun

Läs mer här om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrat

Sidan uppdaterad 2023-11-28